Navigatie

           Print deze pagina
01/09/2014
08.30 u.Begin schooljaar: startmoment 1ste schooldag1stes
11.30 u.Ontvangst van de instromers
13.15 u.Begin schooljaar: startmoment 1ste schooldag2des tot 6des
02/09/2014
10.30 u.Stafvergadering
1ste en 2de lesuurOntmoetingsspel2des
volle dagOntmoetingsdag1stes
03/09/2014
dagVertrek driedaagse bezinningsdagen3des groep I (ECa1-ECa2-ECb-HWE1-HWE2)
04/09/2014
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
19.30 u.Infoavond voor de ouders1stes
dagBezinningsdagen3des groep I
vm.Individuele foto's en klasfoto's
05/09/2014
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
dagBezinningsdagen3des groep I
06/09/2014
Weekend - zaterdag
07/09/2014
Weekend - zondag
08/09/2014
14.55 u.Pedagogische Raad
nm.Individuele foto's en klasfoto's3des groep I
09/09/2014
10.30 u.Stafvergadering
19.30 u.Schoolraad
lesuur 2-3-4Biotoopstudie1stes, groep1 (La, Lc, Mb,Mc en Me)
lesuur 5-6-7Biotoopstudie1stes, groep 2 (Lb, Ma, Md en Mf)
10/09/2014
dagVertrek driedaagse bezinningsdagen 3des groep II (GLa-GLb-La-Lb1-Lb2-WE1-WE2)
11/09/2014
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
dagBezinningsdagen3des groep II
12/09/2014
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
dagBezinningsdagen3des groep II
13/09/2014
13.00-23.00 u.OdeGand, stadscentrum GentVrijwilligers
14/09/2014
Weekend - zondag
15/09/2014
16/09/2014
10.30 u.Stafvergadering
14.05 u.CPBW
14.55 u.LOC
20.00 u.Startvergadering ouderraad
17/09/2014
18/09/2014
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
lesuur 3 en 4Excursie bio naar de Zandbergen, Wetteren (bij rotweer naar 25 september) 4ECa-4ECb--La-Lb1+2
lesuur 5 en 6Excursie bio naar de Zandbergen, Wetteren (bij rotweer naar 25 september) 4Gb-GL-HWE1+2+3-WE
19/09/2014
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
20.30 u.Kiss & Cry - Capitole GentVrijwilligers
20/09/2014
Weekend - zaterdag
19.30-21 u.Uthokozisa: zangavond (kapel)(Oud-)zangers Abadabukileyo
21/09/2014
Weekend - zondag
22/09/2014
14 u.Flits (verkeersveilige week) in CC Nova5des
23/09/2014
10.30 u.Stafvergadering
nm.FILMFORUM: The young and prodigious T.S. Spivit 2des
vm.FILMFORUM: Bridge to Terabithia 1stes
24/09/2014
Leeruitstap aardr.: verkenning landschappen in eigen leefomgeving (met de fiets) 2des, groep 1 (La, MWa,MWb en MWc)
25/09/2014
Eucharistieviering in de kerk1stes
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
dagBijwonen pleidooien assisenproces Gent6 Gr+Lat
dagGeografie-excursie6des groep 1: EWE-EWI-HWE1-2-3-WW1
26/09/2014
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
dagGeografie-excursie6des groep 2: ET-GL-GWE-LT-LWE-LWI-TWE-WW2
vm.Leeruitstap aardrijkskunde: verkenning landschappen in eigen leefomgeving (met de fiets)2des, groep 2 (GL, Lb, MWd, MWe en MWf)
vm. (1 lesuur)Getuigenissen van oud-leerlingen over India (kapel)3des tot 6des (-landschapsex.)
27/09/2014
Weekend - zaterdag
28/09/2014
Weekend - zondag
29/09/2014
11.20 - 12.15 u.Jeugd en Muziek in CC Nova1stes
13.05 - 14.05 u.Jeugd en Muziek in CC Nova2des
14.55 u.Pedagogische Raad
nm.Doe-namiddag leren leren1Lb-Ma-Mc-Me
30/09/2014
10.30 u.Stafvergadering
20.00 uInfoavond voor ouders - uitwisseling Polen (kapel)