Navigatie


De correcte weergave van deze kalender vereist Internet Explorer 10 of hoger.
Via onderstaande link kunt u de nieuwste versie van Internet Explorer downloaden:
Download IE

Een alternatieve internetbrowser downloaden kan via volgende link:
Download FireFox


           Print deze pagina
01/10/2015
11.30 u.Vakvergadering godsdienst
13.30 u.ICT-overleg
20.00 uurBijwonen politiek debat in Gent, De Vooruit. vrijwilligers 6HWE
02/10/2015
08.30 uCel leerlingenbegeleiding
dagLandschapsexcursie (AA)ET1-ET2-TWE - WW1-HWE3-EWE 6des groep II
dagBijwonen slotpleidooien assisenproces in Gent6 kl talen
03/10/2015
Weekend - zaterdag
04/10/2015
Weekend - zondag
05/10/2015
Klassenraaddag - Alle leerlingen thuis
06/10/2015
Pedagogische studiedag - Alle leerlingen thuis
07/10/2015
Dag 1 van de Beginnende Leerkrachten (editie 2)
8.30 u.Punten invoeren DW 1.12de en 3de graad
08/10/2015
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
09/10/2015
Rapport DW 1.12de en 3de graad
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
19-21 u.Koorrepetitie 3 concert Abadabukileyo Ten Vrede aan de Schelde
10/10/2015
Weekend - zaterdag
11/10/2015
Weekend - zondag
12/10/2015
10.05 uFilmforum in CC Nova: Sophie Scholl5des
vanaf 16.30 u.Oudercontact1stes
13/10/2015
10.30 u.Stafvergadering
14/10/2015
lesu 2+3 Workshop Blindenzorg Licht en Liefde 4HWE1
15/10/2015
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
16.30 u.Introductiemoment stagiairs
16.30 u.Oudercontact2des en 4des
16/10/2015
Amnesty International: Schrijf-ze-vrijdag
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
08.30 u.Punten DW 1.1 invoeren1ste graad
17/10/2015
Weekend - zaterdag
16-18 u.Koorrepetitie 4 concert Abadabukileyo Ten Vrede aan de Schelde
18/10/2015
Weekend - zondag
19/10/2015
ZWEMWEEK
vmJeugd en MuziekGR I
20/10/2015
Rapport DW 1.1 1ste graad
10.30 u.Stafvergadering
14.55 uPedagogische raad
21/10/2015
20 u.Verklärte Nacht (Rosas), Concertgebouw BruggeBCA
22/10/2015
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
dagZuiddagVR Vrijwilligerswerk 5+6
23/10/2015
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
19-21 u.Koorrepetitie 5 concert Abadabukileyo Ten Vrede aan de Schelde
24/10/2015
Weekend - zaterdag
25/10/2015
Weekend - zondag
26/10/2015
ZWEMWEEK
16.30 u.Oudercontact3des , 5des en 6des
27/10/2015
10.30 u.Stafvergadering
dagExcursie S.M.A.K. (vm.) en Designmuseum Gent (nm.)6des groep 1
dagExcursie Breendonk memoriaal en kazerne Dossin Mechelen6des groep 2
vanaf lesu 4Studiereis naar Brussel, Planetarium (AA)5des
28/10/2015
29/10/2015
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
19-21 u.Koorrepetitie 6 concert Abadabukileyo Ten Vrede aan de Schelde
dagExcursie S.M.A.K. (vm.) en Designmuseum Gent (nm.)6des groep 2
dagExcursie Breendonk memoriaal en kazerne Dossin Mechelen6des groep 1
30/10/2015
31/10/2015
Weekend - zaterdag