Navigatie


De correcte weergave van deze kalender vereist Internet Explorer 10 of hoger.
Via onderstaande link kunt u de nieuwste versie van Internet Explorer downloaden:
Download IE

Een alternatieve internetbrowser downloaden kan via volgende link:
Download FireFox


           Print deze pagina
01/06/2016
8.30 u.Punten invoeren D.W 2.32de en 3de graad
02/06/2016
11.20 u.Pastoraal overleg
13.30 uICT-overleg
03/06/2016
Rapport D.W. 2.32de en 3de graad
08.30 u.Punten invoeren DW 3.21ste graad
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
04/06/2016
Weekend - zaterdag
05/06/2016
Weekend - zondag
06/06/2016
07/06/2016
Rapport D.W. 3.21ste graad
10.30 u.Stafvergadering
14.05 uCPBW
15.00 uP.R.
08/06/2016
nm.Studieverlof3de graad
09/06/2016
13.30 uurICT-overleg
nm.Studieverlof2de graad
vm.Aanvang van de proefwerkenperiode3de graad
10/06/2016
vm.Aanvang van de proefwerkenperiode2de graad
11/06/2016
.Weekend - zaterdag
12/06/2016
Weekend -zondag
13/06/2016
14/06/2016
10.30 u.Stafvergadering
nmStudieverlof2GL
15/06/2016
vm.Aanvang van de proefwerkenperiode voor 2GL2GL
16/06/2016
08.30 u.Aanvang van de proefwerkenperiode voor de Latijnse1ste graad
nm.Studieverlof1ste graad
17/06/2016
08.30 uAanvang van de proefwerkenperiode voor de Moderne1ste graad
18/06/2016
Weekend - zaterdag
19/06/2016
Weekend - zondag
20/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
23/06/2016
13.30 u.ICT-overleg
vm.Einde van de proefwerkenalle graden
24/06/2016
11.00 u.Punten inleveren voor het 3de en 6de jaar3de en 6de jaar
13.15 u.Deliberatie 6de jaar6des
13.15 u.Deliberatie 3de jaar3des
18.00 uurMeedelen resultaten deliberatie + inleveren agenda's.6des
volle dagLeerlingen thuis: evaluatiedagalle jaren
25/06/2016
Weekend - zaterdag
26/06/2016
Weekend - zondag
16.00 u.Punten inleveren 2de en 4de jaar2de en 4de jaar
27/06/2016
08.30 u.Deliberatie 2de jaar2des
08.30 u.Deliberatie 4de jaar 4des
08.30 u.Punten inleveren voor het 1ste en 5de jaar1ste en 5de jaar
volle dagLeerlingen thuis: evaluatiedag1ste - 6de jaar
28/06/2016
Leerlingen thuis: evaluatiedagalle leerlingen
08.30 u.Deliberatie 1ste en 5de jaar1ste en 5de jaar
19.30 u.Proclamatie 6de jaar6des + ouders
29/06/2016
13.15 u.Inleveren agenda's en toetsen1ste - 5de jaar
16 tot 20 u.Oudercontact
30/06/2016
Vandaag geen inschrijvingen mogelijk. Wel weer vanaf morgen vrijdag 1 juli
09.00 uurProclamatie 2de jaar
10.30 u.Boekenverkoop
middag en nm.Personeelsvergadering: evaluatie van het pedagogisch beleidPers.
vm.Rapportbedeling1ste - 5de jaar