Navigatie


De correcte weergave van deze kalender vereist Internet Explorer 10 of hoger.
Via onderstaande link kunt u de nieuwste versie van Internet Explorer downloaden:
Download IE

Een alternatieve internetbrowser downloaden kan via volgende link:
Download FireFox


           Print deze pagina
02/06/2017
Rapport DW 2.32de en 3de graad
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
03/06/2017
Weekend - zaterdag
04/06/2017
Weekend - zondag - Pinksteren
05/06/2017
Pinkstermaandag - vrijaf
06/06/2017
10.30 u.Stafvergadering
07/06/2017
08/06/2017
13.30 uurICT-overleg
nm.Studieverlof3de graad
09/06/2017
20 u.Ouderraad
vm.Aanvang van de proefwerkenperiode3de graad
10/06/2017
.Weekend - zaterdag
11/06/2017
Weekend - zondag
12/06/2017
vm.Aanvang van de proefwerkenperiode2de graad
13/06/2017
10.30 u.Stafvergadering
14/06/2017
15/06/2017
nmStudieverlof voor de Latijnse klassen van de 1ste graad1ste graad Lat.
vm.Aanvang van de proefwerkenperiode voor 2GL2GL
16/06/2017
08.30 u.Aanvang van de proefwerkenperiode voor de Latijnse1ste graad
17/06/2017
Weekend - zaterdag
18/06/2017
Weekend - zondag
19/06/2017
08.30 uAanvang van de proefwerkenperiode voor de Moderne klassen van 1ste graad1ste graad Mod.
20/06/2017
10.30 u.Stafvergadering
21/06/2017
22/06/2017
13.30 u.ICT-overleg
23/06/2017
19.30 - 21 u.Zangavond Abadabukileyo in de kapel
vm.Einde van de proefwerkenalle graden
24/06/2017
Weekend - zaterdag
25/06/2017
Weekend - zondag
26/06/2017
09.00 u.Punten inleveren voor het 6de jaar6de jaar
11.00 uurPunten inleveren 3des3des
13.15 u.Punten inleveren 2de en 4de jaar2de en 4de jaar
13.15 u.Deliberatie 6de jaar6des
13.15 u.Deliberatie 3de jaar3des
18.00 uurMeedelen resultaten deliberatie + inleveren agenda's6des
volle dagLeerlingen thuis: evaluatiedagalle jaren
27/06/2017
08.30 u.Deliberatie 2de jaar2des
08.30 u.Deliberatie 4de jaar 4des
08.30 u.Punten inleveren voor het 1ste en 5de jaar1ste en 5de jaar
volle dagLeerlingen thuis: evaluatiedag1ste - 6de jaar
28/06/2017
Leerlingen thuis: evaluatiedagalle leerlingen
08.30 u.Deliberatie 1ste en 5de jaar1ste en 5de jaar
19.30 u.Proclamatie 6de jaar6des + ouders
29/06/2017
13.15 u.Inleveren agenda's1ste - 5de jaar
16 tot 20 u.Oudercontact
30/06/2017
09.00 uurProclamatie 2de jaar
10.30 u.Boekenverkoop
middag en nm.Personeelsvergadering: evaluatie van het pedagogisch beleidPers.
vm.Rapportbedeling1ste - 5de jaar