Navigatie


De correcte weergave van deze kalender vereist Internet Explorer 10 of hoger.
Via onderstaande link kunt u de nieuwste versie van Internet Explorer downloaden:
Download IE

Een alternatieve internetbrowser downloaden kan via volgende link:
Download FireFox


           Print deze pagina
01/12/2016
Attitudeverslag 1.21ste graad
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
02/12/2016
Rapport DW 1.22de en 3de gr.
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
03/12/2016
Weekend - zaterdag
04/12/2016
Weekend - zondag
05/12/2016
nm.Studieverlof3de graad
06/12/2016
10.30 u.Stafvergadering
20 u.Ouderraad (prefab)
8.30 u.Begin van de proefwerkenperiode3de graad
nm.Studieverlof2de graad
07/12/2016
08.30 u.Begin van de proefwerkenperiode2de graad
08/12/2016
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 uICT-overleg
nm.Studieverlof2GL
09/12/2016
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
8.30 u.Begin van de proefwerkenperiode2GL
10/12/2016
Weekend - zaterdag
11/12/2016
Weekend - zondag
12/12/2016
nm.Studieverlof (les in de vm.!)1ste gr. Moderne
vm.Begin van de proefwerkenperiode1ste graad Lat.
13/12/2016
vm.Begin van de proefwerkenperiode1ste graad Moderne
14/12/2016
15/12/2016
13.30 u.ICT-overleg
16/12/2016
8.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
17/12/2016
Weekend - zaterdag
18/12/2016
Weekend - zondag
19/12/2016
vm.Laatste proefwerk1ste en 3de graad
20/12/2016
Leerlingen eerste en derde graad thuis
vm.Laatste proefwerk2de graad
21/12/2016
11 u.Punten proefwerk invullen3de jaar
13.15 u.Evaluaties1ste-3de -6de jaar
13.15 u.Punten proefwerk invullen2de en 5de jaar
16 u.Punten proefwerk invullen4de jaar
9 u.Punten proefwerk invullen1ste en 6de jaar
dagAlle leerlingen thuis
22/12/2016
19.30 u.Mozart, Die Zauberflöte - Opera AntwerpenVrijw. BCA
8.30 u.Evaluaties2de-4de-5de jaar
dagAlle leerlingen thuis
23/12/2016
Opruimen
11.25 u.Uitdelen rapport door klassenleraren + adjunctenalle lln.
12.15 u.Leerlingen naar huisalle lln.
13.00 u.Middagmaal refterLeerkrachten
14-19.00 u.Oudercontact leerlingen + ouders1stes tot 6des
ochtendKerstgebeuren + Actie Welzijnszorgalle lln.
24/12/2016
Weekend - zaterdag - Kerstavond
25/12/2016
Weekend - zondag - Kerstmis
26/12/2016
Kerstvakantie
27/12/2016
Kerstvakantie
28/12/2016
Kerstvakantie
29/12/2016
Kerstvakantie
30/12/2016
Kerstvakantie
31/12/2016
Weekend - zaterdag - Oudejaarsavond