Navigatie


De correcte weergave van deze kalender vereist Internet Explorer 10 of hoger.
Via onderstaande link kunt u de nieuwste versie van Internet Explorer downloaden:
Download IE

Een alternatieve internetbrowser downloaden kan via volgende link:
Download FireFox


           Print deze pagina
01/10/2016
Weekend - zaterdag
19.30 uRepetitie 11 novemberherdenking (kapel)Abadabukileyo
02/10/2016
Weekend - zondag
03/10/2016
ZWEMWEEK
nm.DOEL-namiddag1La-Lc-Ld-Mc-Md
04/10/2016
nm.DOEL-namiddag1Lb-Ma-Mb-Me
vm./nm.Medisch onderzoek in CLB1Ma
05/10/2016
dagDag 2 van de Beginnende Leerkracht
vm.Medisch onderzoek in CLB1Me
06/10/2016
11.30 upastoraal overleg
07/10/2016
19.30 uRepetitie 11 novemberherdenking (kapel)Abadabukileyo
08/10/2016
Weekend - zaterdag
09/10/2016
Weekend - zondag
10/10/2016
Klassenraaddag - Alle leerlingen thuis
16.30 u.Ontvangst stagiairs in het salon van 't Kasteeltje
11/10/2016
Pedagogische studiedag - Alle leerlingen thuis
8.30 u.Vaklkr.: invullen attituderapport1ste gr.
12/10/2016
ZWEMWEEK
8.30 u.Vaklkr.: invullen punten DW 1.12de en 3de graad
8.30 u.Klassenleraren: invullen commentaar attituderapport1ste graad
13/10/2016
Attitudeverslag1ste graad
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
dagBezoek Hortamuseum en Museum Van Buuren Brussel (groep 1: 6GL-LT-TWE-LWI6-TWE-ET-EWE-HWE3) / Bezoek Dossinkazerne Mechelen en memoriaal Fort van Breendonk (groep 2: 6HWE1-HWE2-WW6-WW8)6des (2 groepen)
vm./nm.Medisch onderzoek in CLB1Lb
14/10/2016
Rapport DW 1.1 2de en 3de gr.
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
15/10/2016
Weekend - zaterdag
16/10/2016
Weekend - zondag
17/10/2016
vm.Filmforum5des
18/10/2016
08.30 u.Vaklkr.: punten DW 1.1 invullen1ste graad
10.30 u.Stafvergadering
dagBezoek Hortamuseum en Museum Van Buuren Brussel (groep 2: 6HWE1-HWE2-WW6-WW8)) / Bezoek Dossinkazerne Mechelen en memoriaal Fort van Breendonk (groep 1: 6GL-LT-TWE-LWI6-TWE-ET-EWE-HWE3)6des
19/10/2016
10.45 u.Theatervoorstelling: Gebroken glimlach (in CC Nova)1stes
8.30 u.Klassenleraren: invullen commentaar DW 1.11ste graad
20/10/2016
Rapport DW 1.11ste graad
11.30 u.Vakvergadering godsdienst
13.30 u.ICT-overleg
16.30 u.Oudercontact2des en 4des
5de en 6de lesuurTerreinstudie biologie in de Zandbergen (4WE1-WE2-WE3-4ECb-HWE1-La)4des groep 1
vm./nm.Medisch onderzoek in CLB1Ld
21/10/2016
Amnesty International: Schrijf-ze-vrijdag
1ste en 2de lesuurTerreinstudie biologie in de Zandbergen (4ECa1-ECa2-HWE2-Gb-Lb-GLa-GLb)4des groep 2
8.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
avondMeet-and-greet 6des
22/10/2016
Weekend - zaterdag
19.30 uRepetitie 11 novemberherdenking (kapel)Abadabukileyo
23/10/2016
Weekend - zondag
24/10/2016
25/10/2016
10.30 u.Stafvergadering
14 u.Toneelvoorstelling: "Shut your Facebook 3.0" in CC Nova3des + 4des
15.55 u.Pedagogische raad
16.30 u.Oudercontact1stes - 3des - 3de graad
26/10/2016
vm.Medisch onderzoek in CLB1Mc
27/10/2016
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
vm./nm.Medisch onderzoek in CLB1Mb
28/10/2016
08.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
19.15 u.Kroniek - Minardschouwburg GentVrijw. BCA
29/10/2016
Weekend - zaterdag
30/10/2016
Weekend - zondag
31/10/2016
Herfstvakantie