Navigatie


De correcte weergave van deze kalender vereist Internet Explorer 10 of hoger.
Via onderstaande link kunt u de nieuwste versie van Internet Explorer downloaden:
Download IE

Een alternatieve internetbrowser downloaden kan via volgende link:
Download FireFox


           Print deze pagina
01/05/2017
Dag van de Arbeid - vrijaf
02/05/2017
10.30 u.Stafvergadering
03/05/2017
nm.Griekse namiddag op SGW
04/05/2017
Tweedaagse naar Parijsalle 5des (behalve HWE)
11.30 u.Vakvergadering godsdienst
13.30 u.ICT-overleg
dagUitstap bio naar Planckendael4WE1-2-3
nm.Op school: workshop 'Kennismaking met de psychiatrie'6HWE1-2-3
tweedaagseTweedaagse naar Amsterdam5HWE1-2
vm.Bezoek Psychiatrisch Centrum 'Maricolen' Lede6HWE1-2-3
05/05/2017
Tweedaagse naar Parijsalle 5des (behalve HWE)
10.30 u.Theatervoorstelling: Helena (in CC Nova)2des
8.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
tweedaagseTweedaagse naar Amsterdam5HWE1-2
06/05/2017
Weekend - zaterdag
07/05/2017
Weekend - zondag
08/05/2017
20 u.Algemene vergadering minionderneming + receptie (nieuwe refter)
09/05/2017
Klassenraaddag - leerlingen thuis
10/05/2017
nm.Finale Oost-Vlaanderen minivoetbal miniemen (Hogeschool Gent)
11/05/2017
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
16.30 u.Oudercontact6des
12/05/2017
SPORTDAG
13/05/2017
Weekend - zaterdag
14/05/2017
Weekend - zondag
15/05/2017
6de en 7de lesuurWorkshop solliciteren (lokaal 61)6GL-LWE-TWE-LT-LWI6
deze weekTest B Diataal1stes
16/05/2017
Vaklkr.: invullen attitudeverslag 41ste graad
10.30 u.Stafvergadering
14.05 u.CPBW
14.55 u.LOC
20 u.Ouderraad (prefab)
6de en 7de lesuurWorkshop solliciteren (lokaal 61)6HWE1-HWE2
17/05/2017
dagLeerlingen gidsen zelf in BrusselVR5 Toerisme
nm.Finale Oost-Vlaanderen minivoetbal scholieren (GUSB Gent)
tot 8.30 uKlassenleraren: invullen attitudeverslag 41ste graad
18/05/2017
Attitudeverslag 41ste graad
11.30 u.Pastoraal overleg
13.30 u.ICT-overleg
6de en 7de lesuurWorkshop solliciteren (lokaal 61)6WW6-WW8
19/05/2017
1ste en 2de lesuurWorkshop solliciteren (lokaal 83)6EWE-ET-HWE3
8.30 u.Cel leerlingenbegeleiding
20/05/2017
Weekend - zaterdag - COLLEGEFEESTEN
21/05/2017
Weekend - zondag - COLLEGEFEESTEN
22/05/2017
16.30 u.OriŽnterend oudercontact (op uitnodiging)2des en 4des
23/05/2017
10.30 u.Stafvergadering
19.30 u.Schoolraad
24/05/2017
Survival Trophy Gent
dagUitstap naar TrierKl. talen 4des
les VRTheorie-examen EHBOVR EHBO
25/05/2017
Hemelvaart - vrijaf
26/05/2017
Vrijaf
19.30 - 21 u.Zangavond Abadabukileyo in de kapel
27/05/2017
Weekend - zaterdag
28/05/2017
Weekend - zondag
29/05/2017
30/05/2017
10.30 u.Stafvergadering
8.30 u.Vaklkr.: invullen punten rapport DW 3.21ste graad
31/05/2017
8.30 u.Klassenleraren: invullen commentaar rapport DW 3.21ste graad
8.30 u.Vaklkr.: invullen punten rapport DW 2.32de en 3de graad
nm.Praktijkexamen EHBOVR EHBO