Algemene info derde graad vijfde jaar

Algemene info

SGW biedt aan de derdegraders maar liefst 11 domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen aan. Al deze richtingen verzekeren de leerling optimaal van een toegangsticket tot een heel brede waaier aan academische en professionele bachelors en de daaropvolgende masters. Meer dan ooit maakt SGW zich sterk om haar leerlingen optimaal voor te bereiden op alle vormen van hoger onderwijs!

Ons studieaanbod spreekt dan ook in hoge mate het abstractievermogen van de leerlingen aan en biedt een gepaste verdiepende opleiding om grote slaagkansen in het voortgezet onderwijs te creëren. We zetten dan ook sterk in op zowel talen, wetenschappen, wiskunde als op algemeen vormende vakken.

Als u klikt op de bol van een bepaalde studierichting dan vindt u een korte omschrijving en de lessentabel van deze richting.

Elke lessentabel is opgebouwd uit drie delen: het basisgedeelte, het specifiek gedeelte (dit zijn de vakken die eigen zijn voor elke studierichting, bijvoorbeeld het vak ‘economie’ voor de richtingen economie-wiskunde en economie-moderne talen of het vak ‘sociale en gedragswetenschappen’ voor de richting humane wetenschappen) en het complementair gedeelte. De vakken van het basis- en specifiek gedeelte worden bepaald door de overheid, de complementaire uren worden ingevuld door de school. Enkele voorbeelden van deze invulling:

> alle richtingen krijgen in het vijfde jaar het vak ‘Mens & Samenleving’

 >in de richtingen met een wiskundige component, economie-wiskunde, Latijn-wiskunde, Grieks-wiskunde en wetenschappen-wiskunde, hebben de leerlingen de keuze om naast de 6 uur wiskunde uit het specifiek gedeelte nog 2 uur extra wiskunde te volgen

> de richtingen Latijn-moderne talen, Grieks-Latijn en moderne talen krijgen net zoals de richting humane wetenschappen 1 uur statistiek per week

> de richting humane wetenschappen heeft 1 uur eindwerk in het vijfde en in het zesde jaar: zij maken een literatuurstudie (vijfde jaar) en voeren een onderzoek (zesde jaar) rond een thema uit hun kernvakken

> de talenrichtingen (economie-moderne talen, Latijn-talen, moderne talen en talen-wetenschap) krijgen 1 uur extra Duits en volgen dit vak dus 3 uur in de week

> al de wetenschapsrichtingen (Latijn-wetenschappen, talen-wetenschappen en wiskunde-wetenschappen) krijgen in het vijfde jaar 1 uur extra aardrijkskunde en volgen dit vak dus 2 uur in de week; in het zesde jaar wordt dit een extra uurtje biologie

> voor een groot aantal niet -talenrichtingen staat 1 uur Duits op het programma; heel wat richtingen volgen ook het vak esthetica

> bij een aantal richtingen zit ‘vrije ruimte’ in het complementair gedeelte. Deze leerlingen maken een keuze uit een aantal projecten aangeboden door de leerkrachten

Nieuw is ook dat de overheid in de derde graad een zogenaamd ‘sterretjesuur’ voorziet dat de school naar eigen keuze kan gebruiken om de doelstellingen van het (Graadsoverstijgend) Gemeenschappelijk Funderend Leerplan (G GFL) en het ‘Leerplan Financieel Economische Vorming’ (FEV) te realiseren. SGW kiest ervoor om in elk vijfde jaar met dit sterretjesuur het vak ‘Mens & Samenleving’ in te richten, de realisatie van het FEV gebeurt in het zesde jaar.