Algemene info tweede graad derde jaar

Algemene info

SGW biedt aan de tweedegraders maar liefst 6 domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen en 1 domeingebonden doorstroomrichting aan. Als leerling maak je een keuze uit de richtingen Grieks-Latijn, humane wetenschappen, Latijn, natuurwetenschappen, moderne talen, economische wetenschappen of bedrijfswetenschappen.

Al deze richtingen verzekeren de leerling optimaal van een toegangsticket tot een heel brede waaier aan academische en professionele bachelors en de daaropvolgende masters. Meer dan ooit maakt SGW zich sterk om haar leerlingen optimaal voor te bereiden op alle vormen van hoger onderwijs!

Ons studieaanbod spreekt dan ook in hoge mate het abstractievermogen van de leerlingen aan en biedt een gepaste verdiepende opleiding om grote slaagkansen in het voortgezet onderwijs te creëren. We zetten dan ook sterk in op zowel talen, wetenschappen, wiskunde als op algemeen vormende vakken.

Als u klikt op de bol van een bepaalde studierichting dan vindt u informatie omtrent het leerlingenprofiel alsook de lessentabel van deze richting.

Elke lessentabel is opgebouwd uit drie delen: het basisgedeelte, het specifiek gedeelte (dit zijn de vakken die eigen zijn voor elke studierichting, bijvoorbeeld het vak ‘Latijn’ voor de Latijnse of het vak ‘sociologie & psychologie’ voor de richting humane wetenschappen) en het complementair gedeelte. De vakken van het basis- en specifiek gedeelte worden bepaald door de overheid, de complementaire uren worden ingevuld door de school. Enkele voorbeelden: in de meeste richtingen van het derde jaar krijgen de leerlingen de vakken ‘Mens & Samenleving’ en ‘Artistieke vorming/Beeld’; de leerlingen van het derde jaar natuurwetenschappen krijgen een extra uurtje biologie en volgen dit vak op deze manier 2 uur in de week; de leerlingen uit het derde jaar moderne talen krijgen alvast een uurtje Duits.

In de richtingen Grieks-Latijn, Latijn en economische wetenschappen volgen de leerlingen voor het vak wiskunde het leerplan cesuurdoelen in functie van wetenschappen. Dit is het meest abstracte leerplan wiskunde en veronderstelt 4 uur in de week. Wie wil kan een vijfde lesuur wiskunde volgen dat ingevuld wordt met keuzeleerplandoelen en voorbereidt op een zware wiskundige richting in de derde graad. Wie het houdt bij 4 uur wiskunde in de week, krijgt een uur extra Engels en wordt zo extra goed voorbereid op een talenrichting in de derde graad. De leerlingen uit het derde jaar natuurwetenschappen volgen automatisch ook de keuzeleerplandoelen voor wiskunde en hebben dus 5 uur wiskunde in de week.

Nieuw is ook dat de overheid in de tweede graad een zogenaamd ‘sterretjesuur’ voorziet dat de school naar eigen keuze kan gebruiken om de doelstellingen van het (graadsoverstijgend) Gemeenschappelijk Funderend Leerplan te realiseren. SGW kiest ervoor om in elk derde jaar met dit sterretjesuur het vak ‘informatica’ in te richten.