Andras mag naar Duitsland!

Elk jaar organiseert Duitsland aan de hand van een internationaal uitwisselingsprogramma (PAD) een studiereis voor jongeren tussen 15 en 17 jaar. Meer dan 85 landen nemen deel en elk land mag twee leerlingen naar Duitsland sturen. Het programma is gericht op leerlingen die uitblinken in het Duits en vooral een grote interesse in de Duitse taal en cultuur tonen. De uitwisseling duurt 4 weken: twee weken rondreizen (Keulen, München, Berlijn) en twee weken verblijven bij een gastgezin in Hamburg. Tijdens deze laatste twee weken neem je als leerling ook deel aan de lesactiviteiten in een Duitse school. Dit jaar selecteerde onze leerkracht Fien De Wiest leerling Andras Olah uit de 4de Moderne Talen om deel te nemen aan het project. Het is een grote eer dat onze school nogmaals een leerling kan laten deelnemen aan het project. Fien De Wiest nam namelijk in 2016 ook deel aan deze uitwisseling met dank aan Evelien Smeets, onze andere collega Duits. Hieronder vertelt Andras kort hoe hij het selectieproces ervoer:

Indien je wou meedoen, moest je eerst enkele stappen doornemen. Uiteraard moet Duits op nummer 1 staan als ‘favoriete vak’. Ten eerste moest ik mijzelf kort voorstellen aan mijn toekomstige gastfamilie. Alles moest uiteraard in het Duits geschreven zijn! Ten tweede moest ik ook een motivatie schrijven: waarom ik überhaupt wou meedoen. Dat was één van de belangrijkste dingen aangezien ze op basis hiervan selecteren. Tot slot moest ook mijn leerkracht Duits nog een aanbevelingsbrief schrijven. Daarna wachten, wachten en wachten… De spanning zat nog nooit zo hoog bij mij. De laatste weken trilde ik telkens wanneer er een bericht van Smartschool binnenkwam. De laatste 2 weken ging ik steevast naar mevrouw De Wiest om te vragen of dat ze al iets wist. En toen… Op vrijdag 05/05/2023, het tweede lesuur heb ik eindelijk te horen gekregen dat ik geselecteerd werd om België te vertegenwoordigen. Op dat ogenblik kon ik het niet echt geloven! Nooit had ik kunnen denken of dromen dat ik zou winnen. Er deden zoveel mensen mee, maar ik mag mee! Ik kijk er nu natuurlijk erg naar uit! 

Tschüss!