Bedrijfswetenschappen derde jaar

Bedrijfs-wetenschappen tweede graad

Heb je een neus voor zakendoen?

Bedrijfswetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de doorstroomfinaliteit. Dit betekent dat deze richting leerlingen uitstekend voorbereidt op hoger onderwijs. Na het zesde jaar bedrijfswetenschappen zijn de leerlingen klaar om bijvoorbeeld handelswetenschappen of bedrijfskunde te gaan studeren.

Tijdens de lessen economie verwerf je inzicht in het gedrag van consumenten, producenten en de invloed die de overheid op hen uitoefent. Je leert over de manier waarop de markt werkt en hoe prijzen bepaald worden. Daarnaast leer je kritisch kijken naar de wereldwijde economie en internationale handel. Er duiken begrippen op zoals vraag, aanbod, belastingen, werkloosheid, loonberekening, koopkracht, reclame, boekhouden …

Deze studierichting omvat een meer toepassingsgericht niveau van wiskunde en is dus uitermate geschikt voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door economie als abstracte én toegepaste wetenschap en toegepaste wiskunde in functie van economie.

Tot slot staan we even stil bij de verschillen tussen de richting. bedrijfswetenschappen en de richting economische wetenschappen:

BedrijfswetenschappenEconomische wetenschappen
Domeingebonden doorstroomfinaliteitDomeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit
Leerplan uitgebreid pakket economie te realiseren op 6 lesurenLeerplan uitgebreid pakket economie te realiseren op 4 lesuren
Leerplan wiskunde met verdiepte basisvorming (4 uur in de week)Leerplan wiskunde met cesuurdoelen, hoogste abstractieniveau (5 uur in de week)
Leerplan basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenisLeerplan verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis

BASISGEDEELTE

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

TOTAAL derde jaar 33 LESUREN/WEEK

TOTAAL vierde jaar 32 LESUREN/WEEK

Meer info over de school vind je ook terug in onze infobrochure. Infobrochure vernieuwde graden