Bedrijfswetenschappen derde jaar

Bedrijfs- wetenschappen derde jaar

Heb je een neus voor zakendoen?

Bedrijfswetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de doorstroomfinaliteit. Dit betekent dat deze richting leerlingen uitstekend voorbereidt op hoger onderwijs. Na het zesde jaar bedrijfswetenschappen zijn de leerlingen klaar om bijvoorbeeld handelswetenschappen of bedrijfskunde te gaan studeren.

Tijdens de lessen economie verwerf je inzicht in het gedrag van consumenten, producenten en de invloed die de overheid op hen uitoefent. Je leert over de manier waarop de markt werkt en hoe prijzen bepaald worden. Daarnaast leer je kritisch kijken naar de wereldwijde economie en internationale handel. Er duiken begrippen op zoals vraag, aanbod, belastingen, werkloosheid, loonberekening, koopkracht, reclame, boekhouden …

Deze studierichting omvat een meer toepassingsgericht niveau van wiskunde en is dus uitermate geschikt voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door economie als abstracte én toegepaste wetenschap en toegepaste wiskunde in functie van economie.

Tot slot staan we even stil bij de verschillen tussen de richting. bedrijfswetenschappen en de richting economische wetenschappen:

BedrijfswetenschappenEconomische wetenschappen
Domeingebonden doorstroomrichtingDomeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit
Volgt het leerplan ‘uitgebreid pakket economie’ te realiseren op 6 lesurenVolgt het leerplan ‘uitgebreid pakket economie’ te realiseren op 4 lesuren
Heeft 2 uur natuurwetenschappenHeeft 1 uur fysica, 1 uur biologie en 1 uur chemie en volgt hiervoor het leerplan B+
Volgt het leerplan basisvorming voor Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis

Volgt het leerplan B+ d.w.z. het leerplan basisvorming plus een aantal bijkomende doelen voor Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis

Krijgt op onze school in het derde jaar een extra uurtje Frans om dit leerplan te realiseren 
Volgt het leerplan cesuurdoelen voor wiskunde in functie van economie. Dit betekent 4 uur wiskunde in de week maar op onze school krijgen de leerlingen een uurtje extra om dit leerplan te realiseren

Volgt het leerplan cesuurdoelen voor wiskunde in functie van wetenschappen. Dit betekent 4 uur wiskunde in de week en leerlingen kunnen kiezen om ook de keuzeleerplandoelen te realiseren (5 uur)

Volgt in het vierde jaar het leerplan informaticawetenschappen 

BASISGEDEELTE

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

TOTAAL derde jaar 32 LESUREN/WEEK