Bedrijfswetenschappen vierde jaar

Bedrijfs- wetenschappen vierde jaar

Heb je een neus voor zakendoen?

BASISGEDEELTE

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

° = projectmatig wordt er gewerkt rond leerstof die aangehaald werd in de les en nu grondiger uitgediept wordt

TOTAAL derde jaar 32 LESUREN/WEEK