Beste wensen!

Deze foto is gemaakt door Silke Muylaert (5ET) en Radu Rokaji (5WW), zij volgen fotografie (in de Vrije Ruimte)

bij leerkracht Wouter Blondeel.

 Koesterende handen rond een lichtje in de duisternis.  

Geborgenheid en hoop, dat wensen we iedereen van harte toe.