Grieks-Latijn vierde jaar

Grieks - Latijn vierde jaar

Klaar voor meer Grieks en meer Latijn?
De kunst en de cultuur zitten op je te wachten!

BASISGEDEELTE

*= er is minder onderwijsleertijd voorzien voor hetzelfde leerplan in andere studierichtingen

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

TOTAAL 33 LESUREN/WEEK