Humane wetenschappen derde graad

Humane wetenschappen derde graad

Communicatief, sociaal vaardig en een kritische, open geest? Welkom bij Humane Wetenschappen!

 In deze richting wordt je interesse voor de mens en de maatschappij verder verdiept. In de derde graad train je ook jouw onderzoeksvaardigheden. Je leert kritische vragen stellen en het verwerken van de juiste informatie. In het vak cultuurwetenschappen onderzoek je cultuurfenomenen als uiting van mens en samenleving. Je maakt kennis met media, politiek, economie, filosofie, recht en kunst. In het vak gedragswetenschappen bestudeer je een aantal visies op mens en maatschappij vanuit de wetenschappelijke benadering van de psychologie en de sociologie.

In de derde graad leer je zelfstandig en in groep aan de slag te gaan in het vak ‘Eindwerk‘. Je zal een eigen onderzoek voeren en je wordt hierbij begeleid door een leerkracht. 

Volgde je geen Humane wetenschappen in de tweede graad? Dan kan je nog steeds kiezen voor deze richting. Via een inhaalprogramma en wat extra inspanning zal je de specifieke inzichten en vaardigheden verwerven.

Jouw toekomst in het hoger onderwijs?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn heel ruim. Je bent uitstekend voorbereid op de vele richtingen in de sociaal-culturele sfeer . (Opgelet: een wiskundige-wetenschappelijke richtingen is niet evident omwille van het aantal uur wiskunde en wetenschappen in deze richting. Het is niet onmogelijk: alles hangt af van jouw motivatie, capaciteiten en inzet.) 

Toekomstmogelijkheden professionele bachelor? Onderwijs (kleuter-, lager of secundair onderwijs), orthopedagogie, logopedie, toegepaste psychologie, sociaal werk, communicatiemanagement, journalistiek, verpleegkunde, vroedkunde …

Toekomstmogelijkheden academische bachelors? Pedagogische wetenschappen,  psychologie,  sociologie,  criminologische wetenschappen, communicatiewetenschappen, kunstwetenschappen, moraalwetenschappen, muziek, filosofie, wijsbegeerte, politieke wetenschappen, rechten …

Meer info over de school vind je ook terug in onze infobrochure. SGW folder 2019