Humane wetenschappen derde graad

Humane wetenschappen derde graad

Communicatief, sociaal vaardig en een kritische, open geest? Welkom bij Humane Wetenschappen!

 In deze richting wordt je interesse voor de mens en de maatschappij verder verdiept. In de derde graad train je ook jouw onderzoeksvaardigheden. Je leert kritische vragen stellen en het verwerken van de juiste informatie. In het vak cultuurwetenschappen onderzoek je cultuurfenomenen als uiting van mens en samenleving. Je maakt kennis met media, politiek, economie, filosofie, recht en kunst. In het vak gedragswetenschappen bestudeer je een aantal visies op mens en maatschappij vanuit de wetenschappelijke benadering van de psychologie en de sociologie.

In de derde graad leer je zelfstandig en in groep aan de slag te gaan in het vak ‘Eindwerk‘. Je zal een eigen onderzoek voeren en je wordt hierbij begeleid door een leerkracht. 

Je kunt in deze studierichting kiezen voor een uitgebreid pakket wiskunde. Het daagt je uit om jezelf extra te trainen in redeneervaardigheden, probleemoplossend en logisch denken.

Volgde je geen Humane wetenschappen in de tweede graad? Dan kan je nog steeds kiezen voor deze richting. Via een inhaalprogramma en wat extra inspanning zal je de specifieke inzichten en vaardigheden verwerven.

Jouw toekomst in het hoger onderwijs?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. We bereiden je immers goed voor op een verdere opleiding in het hoger onderwijs. Door het sterk theoretisch kader van deze richtingen blijven vele richtingen voor je open. Met trots mogen we zeggen dat SGW’ers boven het gemiddelde scoren wanneer we naar de slaagkansen aan de universiteiten en hogescholen kijken.