Humane wetenschappen vierde jaar

Humane wetenschappen vierde jaar

Een humane richting combineren met extra wiskunde? Dat kan enkel op SGW!

De eigen accenten van deze studierichting liggen vooral in het specifieke gedeelte met de vakken gedragswetenschappenen cultuurwetenschappen.

In het vak cultuurwetenschappen onderzoek je cultuurfenomenen als uiting van mens en samenleving. Je maakt kennis met media, politiek, economie, filosofie, recht en kunst. In het vak gedragswetenschappen bestudeer je een aantal visies op mens en maatschappij vanuit de wetenschappelijke benadering van de psychologie en de sociologie. In beide vakken zijn de onderzoeksvaardigheden op zijn minst zo belangrijk als de inhoud zelf. 

Je kunt in deze studierichting kiezen voor een uitgebreid pakket wiskunde. Het daagt je uit om jezelf extra te trainen in redeneervaardigheden, probleemoplossend en logisch denken.