Latijn derde jaar

Latijn derde jaar

Klaar voor meer Latijn?
De kunst en de cultuur zitten op je te wachten!

De richting Latijn vormt een logisch vervolg op Klassieke Talen in de eerste graad. In de tweede graad wordt de basiswoordenschat en het grammaticapakket afgerond. Maar vooral: lezen en bestuderen van de oude teksten horen er nu echt bij.

Eindelijk komen de antieken zelf aan het woord: Caesar die onze gebieden verovert, Plinius die schrijft over het leven rond 100 na Christus, Ovidius die ons via betoverende mythen liefde en leed leert kennen en nog zovele anderen … Tijdens die lectuur brengen we de woorden, de zinnen, de gedachten tot leven.

Je leert de schoonheid van taal onder woorden brengen. En stilstaan bij wat de Romeinen dachten, vreesden en droomden. Zo leer je ook nadenken over je eigen gedachten, angsten en dromen. En zo krijg je door de bril van de Romeinen meer inzicht in de wereld van vandaag. Taal bouwt bruggen tussen mensen.

 
 

BASISGEDEELTE

*= er is minder onderwijsleertijd voorzien voor hetzelfde leerplan in andere studierichtingen 

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

TOTAAL 32 LESUREN/WEEK