Latijn-moderne talen vijfde jaar

Latijn-moderne talen vijfde jaar

Volgde je in de tweede graad Latijn en heb je ook een moderne talenknobbel? Dan is dit jouw richting!

Je zin voor nauwkeurigheid, het zien van verbanden en je geheugen worden nog verder getraind. Taal in het algemeen ligt je en je hebt een grote interesse voor mythologie, geschiedenis en kunst. Bovendien durf je ook kritisch te redeneren en te filosoferen.

Je zal je communicatieve vaardigheden sterker ontwikkelen, wat natuurlijk betekent dat je je woordenschat en beheersing van grammaticale regels en syntaxis uitbreidt. Je onderzoekt en leest in verschillende talen en ontdekt de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse cultuur. 

BASISGEDEELTE

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

° de leerlingen kiezen tussen een aantal aangeboden projecten 

TOTAAL 32 LESUREN/WEEK