Latijn-wetenschappen vijfde jaar

Latijn-wetenschappen vijfde jaar

Zin in klassieke cultuur en literatuur? Wil je je tevens vastbijten in fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde? Dan is dit jouw richting!

Je zin voor nauwkeurigheid, het zien van verbanden en je geheugen worden nog verder getraind. Taal in het algemeen ligt je en je hebt een grote interesse voor mythologie, geschiedenis en kunst. Bovendien durf je ook kritisch te redeneren en te filosoferen.

Tevens wordt in deze richting tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen gebeurt onder andere door experimenten in het labo, veldwerk en gegevens opzoeken. Je oefent kritisch analyseren en voert echte onderzoeken uit. Het gaat dus niet enkel om het ontdekken. Je leert er om zaken te verklaren en op te lossen!

BASISGEDEELTE

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

TOTAAL 32 LESUREN/WEEK