Navigatie

 

Wat is Schoolware voor ouders?

 

Het vroegere ouderportaal is stopgezet. Een nieuw platform is in het leven geroepen, namelijk Schoolware (voor ouders). Via deze weg willen wij zo veel mogelijk informatie delen met ouders. Het platform blijft zich dan ook continu ontwikkelen om zo steeds nieuwe en nuttige informatie digitaal te kunnen aanbieden. Elke ouder kan een aantal schoolgegevens van zijn of haar kind(eren) raadplegen.

 

 

Op Schoolware zijn o.a. volgende zaken te raadplegen:
- persoonsgegevens
- adres(sen) van de ouder(s), gezinssituatie
- namen van klasgenoten, de vakken, de vakleraren
- rapporten
- afwezigheden
- gedetailleerde rekeningen
- loopbaanhistoriek in scholen van de scholengemeenschap
- lessenrooster
- eventuele interventies/begeleidingen
- prikbord.

- oudercontacten inplannen bij leerkrachten/directie/leerlingbegeleiding. 


Onder het luik 'Prikbord' kunt u alle communicatie (brieven) naar ouders toe terugvinden. Het prikbord is eveneens gekoppeld onze mailserver. Met andere woorden, alle brieven die op het prikbord geplaatst worden, zullen dan ook automatisch via mail worden verstuurd (op voorwaarde dat ouders minstens 1 x ingelogd zijn op Schoolware zodat uw mailadres gekend is in ons systeem).

LET OP: het is noodzakelijk Google Chrome als webbrowser te gebruiken. Klik HIER om Google Chrome te downloaden.


Inloggen op Schoolware kan via de knop 'SCHOOLWARE' , linksboven op onze website. De gebruikersnaam is het mailadres dat opgegeven is aan de school. Dit kan te allen tijde aangepast worden. Voor het wachtwoord verwijzen wij naar de infobrochure die in het begin van het schooljaar met de leerlingen meegegeven werd.

 

Als u inlogproblemen ondervindt, stuur dan een bericht naar ICT@sgw.be. Vermeld steeds de naam en de klas van uw zoon of dochter.

 

Indien u intussen een ander e-mailadres hebt dan dat u destijds doorgegeven hebt, stuur dan een e-mail naar secretariaat@sgw.be met daarin het juiste e-mailadres.

Ook alle wijzigingen i.v.m. uw persoonsgegevens of die van uw zoon of dochter (gezinssituatie, adres, telefoonnummer, mailadres … ) kunt u op secretariaat@sgw.be melden.

 

 

Indien u verschillende kinderen op het college hebt, dan is het voldoende om u aan te melden met het wachtwoord van één kind. U meldt zich het best aan met het wachtwoord van het jongste kind.