Navigatie

Inrichtende macht
Vzw Katholiek Onderwijs Wetteren
Zetel: Wegvoeringstraat 21, 9230 Wetteren

Voorzitter:  

De heer Bernard Hemelsoet

Gedelegeerd bestuurders:

Mevrouw Annie Pieters(secretaris)

De heer Jan De Smet

De heer Herman De Wilde
De heer Frans Engels

De heer Bernard Hemelsoet

De heer Robert Moens

De heer Paul Raemdonck

De heer Alfons Van Dun

Leden voor het

Sint -Gertrudiscollege:

De heer Herman De Wilde

De heer Herman Lostrie
De heer André Missiaen

De heer Willy Verbestel

Opvoedend en administratief personeel
Opvoeders:

Mevrouw Annelies Baele

Mevrouw Isabel De Moor
Mevrouw Katelijne De Vogelaere

De heer Wouter Peirlinck

Mevrouw Annelies Rasschaert

De heer Johan Schuddinck

Mevrouw Hilde Verhoeven
Mevrouw Martine Verhoeven

Administratieve medewerkers: Mevrouw Bea De Ridder
Mevrouw Hilde Oosterlinck
Conciërge De heer Jan De Poorter
0477 77 27 76
Verantwoordelijke Integrale Kwaliteitszorg
Mevrouw Charlotte Dierickx
Interne beroepscommissie
Voorzitter: De heer Bernard Hemelsoet
(voorzitter Raad van Bestuur)
Leden: Wordt samengesteld uit leden van binnen en buiten de school. Zie schoolgids.
Ouderraad
Voorzitter: Mevrouw Isabelle Poté
Ondervoorzitter:
Mevrouw Ann Sabbe
Penningmeester: Mevrouw Astrid Schrooyen
Lokaal Onderhandelingscomité (LOC)
Voorzitter: De heer Erwin De Feyter
(algemeen directeur)
Adviseur:

Mevrouw Kristel Van Driessche
(directeur)

Mevrouw Regine Verstraeten
(adjunct-directeur)

Voor de inrichtende macht:

De heer J. Clabout

De heer H. De Wilde
De heer H. Lostrie
De heer A. Missiaen

De heer W. Verbestel

Voor het personeel:

De heer J. De Poorter
De heer W. De Lepeleer

De heer G. Naudts
Mevrouw N. Bontinck
Mevrouw I. Derder
De heer W. Ogiers

Schoolraad

Voor het personeel
(afgevaardigd door de pedagogische raad

De heer David Roels (voorzitter)
De heer Christophe Lostrie

Mevrouw Sofie Vermaerke

Voor de ouders
(afgevaardigd door de ouderraad)

Mevrouw I. Poté

Mevrouw  M. De Boe

Mevrouw K. 

Voor de leerlingen
(afgevaardigd door de leerlingenraden)

Jongeheer Mathis De Bachere

Juffr Kyara De Maertelaere

Juffr. Britt Claus

Voor de lokale gemeenschap
(gecoöpteerd)
Mevrouw L. De Schutter (OLB)
Mevrouw L. De Smet (Markant)
De heer B. Lampaert (De Drie Stromen)
Voor de inrichtende macht
De heer H. De Wilde
De heer H. Lostrie
De heer A. Missiaen
Voor de directie (adviserend)
Mevrouw K. Van Driessche
De heer E. De Feyter
Mevrouw R. Verstraeten