Navigatie

 

Begeleidend tekstje voor kortfilm Ronans Escape. (website, rubriek leerlingenraad, antipestplan)

 

Jammer, maar pesten en pesten op school blijft een hardnekkig probleem. Ook onze leerlingenraad is zich hiervan bewust en heeft de voorbije weken hard gewerkt aan een antipestplan. De focus van dit plan ligt op sensibilisering: leerlingen tot inzicht proberen te brengen dat pesten echt niet oké is en hen handvatten aanreiken om pestgedrag te vermijden. Hierbij is signalering of melden van pestgedrag extreem belangrijk, zodat de leerling niet alleen blijft staan met zijn/haar probleem.

 

Op donderdag 17 november, het derde lesuur, wordt in elke klas gekeken naar de kortfilm Ronan's Escape. Na afloop van de film krijgt elke leerling een brief met wat extra duiding en hulplijnen.