Navigatie

De ouderraad SGW is aangesloten bij de koepel van ouderverenigingen, het VCOV.

Op de website www.VCOV.be is info beschikbaar over allerlei thema's die de ouders kunnen aanbelangen. Het VCOV organiseert ook infoavonden, waar je als lid meestal gratis heen kan. Elke ouder van de school kan hiervan genieten. Wie dit wenst, kan een lidkaart van het VCOV afhalen bij het secretariaat. Als je op de website ook de inhoud voor de leden wil gebruiken, moet je geregistreerd zijn. Stuur daarvoor een e-mail naar ouderraad@sgw.be met de vraag om je toe te voegen op de lijst van het VCOV. 

 

 

Gegevens
Voorzitter:

Isabelle Poté

Heusdensteenweg 60

9230 Wetteren 

0473 86 10 78  

ouderraad@sgw.be

Ondervoorzitter:
Ann Sabbe

ouderraad@sgw.be  

Penningmeester:

Astrid Schrooyen

ouderraad@sgw.be

Secretaris:

Ilse Hoet

ouderraad@sgw.be 

Afgevaardigden in de schoolraad:
Voor de ouders:
(afgevaardigd door de ouderraad)
Isabelle Poté

ouderraad@sgw.be 

 

Martine Derder

ouderraad@sgw.be

 

 

 

ouderraad@sgw.be