Navigatie
CLB

Wat is het CLB?
Het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van Wetteren is een dienst waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
In een CLB werken onder anderen artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Deze vakmensen werken samen in een (multidisciplinair) team.
Ons werk richt zich op het bevorderen van het welbevinden van leerlingen doorheen hun schoolloopbaan. Het zich goed voelen van de leerling staat centraal. Dit heeft immers een positieve invloed op de ontwikkeling van zijn kennis en vaardigheden.

Op welke domeinen zijn we actief?
- preventieve gezondheidszorg
- leren en studeren
- onderwijsloopbaan
- psychisch en sociaal functioneren

Wat is eigen aan onze begeleiding?
- De leerling staat centraal.
- De begeleiding is multidisciplinair.
- De CLB-medewerkers zijn dragers van het beroepsgeheim en garanderen dan ook de geheimhouding van gegevens. Dit waarborgt tevens de onafhankelijkheid van de CLB-medewerkers.
- De werking van het CLB is vraaggestuurd: een CLB gaat in op vragen van ouders, leerlingen en scholen (directie en leerkrachten).
- Daarnaast kan een CLB ook voorstellen tot begeleiding aan scholen doen.
- Het centrum begeleidt in de eerste plaats leerlingen bij wie het leerproces in gevaar is door hun sociale achtergrond en leefsituatie.
- De dienstverlening is gratis.

Het schoolteam:
Dominique De Bondt : psycholoog (contactpersoon voor de school)
Kathleen Vermeulen: sociaal verpleegkundige
Griet Delbeke: schoolarts

Hoe kan je ons bereiken?
Op school:
- donderdag- en vrijdagochtend
- op oudercontacten
In het CLB:
Hoenderstraat 53
9230 Wetteren
(9.00 - 12.00 u. en 13.00 - 16.00 u.)
tel: 09/369 22 21
fax: 09/369 61 89
E-mail: info@clbwetteren.be
Website: www.clbwetteren.be