Navigatie

 

Philip Plaetinck

6 juni 1958 - 15 januari 2017

Boodschap van Philip

Omdat jij nog aan me denkt
Leef ik verder in jouw herinneringen

SGW, mijn SGW,
een plek waar mensen van me hielden
een plek waar mensen nog steeds van me houden
Waar mensen even stil staan en mijmeren over wie ik was

Hier voel ik jullie verdriet, hoe jullie me missen
Ik voel de warmte als jullie aan me denken
 
Hier kom ik aanwaaien met de wind (voel je me?)
En streel ik jullie met de zon (voel je me?)
Hier ben ik regen met de wolken
En dauw in de vroege ochtendstond

Ergens tussen de sterren zie ik
hoe sommigen me telkens weer proberen te vinden
in heldere nachten
Ik zie het en glimlach
Als je vanhier weggaat straks
Denk aan iets moois dat we samen deden
Ik teken dan voor jou
een zachte glimlach in het wit van de wolken


MISSEN

Je  bent vertrokken zonder de deur achter je dicht te trekken
Je bent niet op reis , je keert niet terug
Je bent niet met de noorderzon verdwenen
Je bent niet gewoon even een blokje om
Je bent daar waar wie hier is de weg niet kent
Je bent overal en nergens
Je straalt met de zon, je stroomt met het water
En waait met de wind
Je slaapt op de wolken en loopt tussen de sterren
Je bent daar waar het hemels is.
 

 

Lucien De Winter

16 juni 1938 - 14 juni 2014


Lucien was leraar klassieke talen op het college voor de fusie. Hij was ook een “founding father” van de vzw Katholiek Onderwijs Wetteren, ons schoolbestuur. Tot zijn goede vriend, tevens  voorzitter van de KOW,   E.H. Goedgezelschap overleed was hij secretaris. Hij bleef actief lid van het schoolbestuur en de cel basisscholen tot zijn ziekte het hem niet meer toeliet.


Luce had een groot hart voor onze school, voor zijn (oud-)leerlingen, voor zijn (oud-)collega’s.
Hij was ook trouw aanwezig op al onze activiteiten, afspraken die hij zelden miste.We verliezen een goede vriend, een minzaam man, een goede mens. 


Namens het schoolbestuur sprak directeur De Feyter bij het afscheid: "We hebben Lucien altijd gekend als een toegewijde secretaris en bestuurder, rustig, efficiënt, minzaam, wijs, bezadigd.Die kwaliteiten zette hij ook al in als leraar klassieke talen op het college, en was dan ook heel erg geliefd bij zijn leerlingen. Jongeren hebben nu eenmaal nood aan gelijkmoedigheid, en daarvan was Lucien een lichtend voorbeeld, ook voor zijn collega’s. Vanuit zijn jonge, sportieve geest stond hij open voor verandering en vernieuwing. Zijn engagement was heel groot. Onze vzw is dan ook erg dankbaar voor zijn jarenlange vrijwillige inzet voor onze scholen, in het bijzonder de basisscholen. Lucien was altijd aanwezig, met zijn volle, warme persoonlijkheid, zijn glimlach. We zullen hem daarom des te meer missen." 

 

 

Z.E.H. Joseph Goedgezelschap
14 februari 1928 - 27 december 2012


Op zaterdag 7 januari namen we afscheid van onze oud-superior Z.E.H. Joseph Goedgezelschap.
 
Zijn impact op onze schoolcultuur kan nauwelijks overschat worden. Als jonge priester -leraar bouwde hij van de late jaren vijftig mee aan het college. Sedert 1975 tot voorin de jaren ’90 stond hij met volle gedrevenheid en onuitputtelijke energie aan het hoofd van het toenmalige Sint-Franciscuscollege en medio jaren ’90 werd hij de toegewijde voorzitter van de vzw Katholiek Onderwijs Wetteren, ons schoolbestuur.
 
Als superior stond hij altijd heel dicht bij zijn personeel, was bezorgd om het reilen en zeilen van zoveel generaties leerlingen, en inspireerde met fijngevoelige zin voor ironie zoveel onderwijsactoren om hem heen, terwijl hij ook de innovatie niet uit de weg ging.
 
Het onderwijs mag dan al zijn hoofdbekommernis geweest zijn, als parochiepriester was hij niet minder geëngageerd. Hij stond zijn parochianen bij met een sterk inleefvermogen, beschikte over een uitzonderlijke gave van het woord, en toonde in alles een groot hart, terwijl hij immer bescheiden en nederig bleef. Hij ging ons allen voor in een authentiek christen zijn.
 
We verliezen een monument, een voorbeeld voor ons allen, een ‘Founding Father’. We zullen zijn warme, ondersteunende aanwezigheid erg missen.

  Frederik Roels
16 mei 1990 – 22 juli 2008

Het nieuws kwam als een mokerslag. We blijven verslagen achter. Onze gedachten gaan uit naar zijn ouders, zijn broer en zussen, naar zijn vriendin Lobke. En naar zovele mensen die de leegte keihard aanvoelen.

Het verdriet is groot, maar ook het gevoel van intense dankbaarheid om de jaren dat Frederik in ons leven is geweest.

 

 

Ook op school blijft de herinnering onuitwisbaar: enkele getuigenissen

Eddy Van der Paelt
Dankbare herinnering aan Eddy Van der Paelt
11 november 1958 - 25 mei 2005

Zalig die genoeg humor hebben om met zichzelf te lachen,
hun vreugde is onuitputtelijk en eindeloos

Zalig die niet van elke molshoop een berg
en van elk gerucht een donderslag maken,
veel narigheid zal hen bespaard blijven

Zalig die kunnen zwijgen en luisteren,
zij zullen verwonderd zijn
hoeveel zij bijleren

Zalig die zo verstandig zijn
dat zij zichzelf niet al te ernstig opnemen,
de anderen zullen hen des te meer waarderen

Zalig zij die kleine attenties niet onachtzaam voorbij gaan
en de grote problemen rustig tegemoet treden,
zij zullen grote dingen doen in uw leven

Zalig zij die altijd, zelfs tegen de schijn in,
de gedragingen van anderen welwillend uitleggen,
men zal hen als een naïeveling aanzien,
maar hun hart zal groot blijven

Zalig zij die trouwe blijven in kleine dingen,
in onmacht en weerloosheid,
die verwonderd blijven om alles wat groeit
in eenvoud en vertrouwen,
zij hebben de ware wijsheid gevonden.