Navigatie

 

Leerbegeleiding


Naast degelijk onderwijs verstrekken, is het begeleiden van leerlingen een opdracht waaraan wij steeds meer aandacht besteden. Sommige leerlingen leren "vanzelf", zo lijkt het wel. Met een kleine inspanning behalen zij de gewenste resultaten. Voor anderen loopt het niet allemaal van een leien dakje. Zij kunnen meer moeilijkheden ondervinden om geconcentreerd aan het werk te gaan, of zij stellen hun inspanningen tot het laatste moment uit, of ze laten zich makkelijk verleiden om met gsm, laptop, smartphone, tv … bezig te zijn. Toch is het ontwikkelen van een goede leerhouding en leermethode een essentiële vaardigheid die nodig is om hoger onderwijs aan te vatten. Wij staan met velen klaar om elke leerling hierin te begeleiden tijdens de lessen “leren leren” en tijdens een actieve DOEL-namiddag . Doen, Oefenen en Experimenteren om te Leren, dat is ons DOEL.

 

DOELnamiddag 

De eerste graad is van groot belang in het secundair onderwijs. "Leren leren” neemt  in het leerproces een voorname plaats in.
Door de juiste keuze van werkvormen, omkadering en begeleiding kan de motivatie van de leerlingen verhoogd worden en krijgt de leerling meer verantwoordelijkheid over het eigen leerproces. Het zo veel mogelijk opnemen van die verantwoordelijkheid is een leerproces op zich. We trachten onze leerlingen hiervoor een goede basis te geven.

Zo kregen ze een bladwijzer vol studietips voor in de agenda, een ‘heen-en-weermapje” en een studeerschrift.

Het team wil hen echter nog verder op weg helpen en organiseerde daartoe voor alle eerste jaars een DOEL-namiddag LELE waarin 5 verschillende workshops werden gegeven. Doen, Oefenen en Experimenteren om te Leren, dat is ons DOEL. In elke workshop werd op een praktische manier één onderdeel van het “leren leren” concreet aangeleerd.

Leerlingen gingen zelf aan de slag bij het maken van een schema en een mindmap.
Ze kregen tips en trucjes aangeboden die hen kan helpen om hun leerstof te memoriseren en testen die tips direct uit. En tot slot werd hen geleerd om alles goed te plannen.

Vanuit de visie van de school op leren leren wil het volledige lerarenteam alle leerlingen ondersteunen in het ontwikkelen van een eigen studiemethode waarin motivatie en doelgerichtheid centraal staan. Deze DOELnamiddag was alvast een eerste aanzet.

 

Nood aan individuele leerbegeleiding?  

Dan is er de ”HOEST-klas” …  (Hoe Studeren- klas)
 
Leerlingen die nood hebben aan een individuele leerbegeleiding worden via een brief  uitgenodigd naar de HoeSt-klas,  na overleg met de klassenraad, leerlingenbegeleiding of directie. Concreet worden de leerlingen verzocht wekelijks één les in de HoeSt-klas te volgen, waarbij de leerkrachten hen begeleiden in het plannen, aanpakken en het correct leren van hun lessen. De communicatie hierover tussen de leerkracht “leren leren” en de ouders verloopt via de schoolagenda.
Na een aantal weken volgt een evaluatie: we gaan dan na of de leerling voldoende zelfstandig kan werken of nog verdere opvolging nodig heeft.
Tijdens de laatste les in de HoeSt-klas krijgen de leerlingen ook tips mee voor thuis.

 

Wanneer?

Er is individuele leerbegeleiding in de HoeSt-klas op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.00 uur en op woensdag van 12.00 tot 13.00 uur.