Navigatie

Kies een jaar:

Eerste jaar
  Klassieke Moderne
Godsdienst 2 2
Nederlands 5
Taalverrijking
 - 1
Frans 4 4+1
Latijn 4 -
Aardrijkskunde 2 2
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 2 2
Wiskunde 4 4+1
Techniek 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 2 2
ICT (Informatica) 1/2 1
Sociale activiteiten  1/2 1
Totaal 32 32

De "+"-uren zijn ONDERSTEUNINGSUREN: lestijden zonder uitbreiding van de leerstof.

Het extra-aantal wekelijkse lestijden voor die vakken geeft de leerlingen de kans om in een wat rustiger tempo de leerstof te verwerken en eventueel meer en/of complexere oefeningen op de behandelde basisleerstof te maken.