Navigatie

1. De ouderraad zelf : Dit is de vertegenwoordiging van de ouders van alle leerlingen van SGW. Deze groep vergadert 4 keer per jaar, waarbij telkens een lid van de directie in een raadgevende en informatieve rol aanwezig is. Hier komen diverse punten van algemeen belang aan bod en vragen van ouders, directie en personeel. De ouderraad kan voor bepaalde thema’s een advies geven aan de directie of schoolraad. Dit forum bestendigt de goede samenwerking tussen school en ouders. Vraagstukken die ons ( en wellicht ook  u ) nauw aan het hart liggen ( vb. gewicht schooltas ) werken we samen met de school uit. We ondersteunen verder activiteiten als open dag, ouderdagen, collegefeesten  en geven ook financiële ondersteuning voor specifieke aankopen of projecten ten voordele van alle leerlingen. Zo krijgen de eerstejaars van de ouderraad ook een degelijke en “verantwoorde” brooddoos van Oxfam.


2. Thema-avonden : Thema’s rond opvoeding en onderwijs, die aansluiten bij de leefwereld van onze kinderen, reiken we u graag aan via pedagogische avonden, in samenwerking met andere scholen of de koepelvereniging van de ouderraden van het katholiek onderwijs ( VCOV ). Zo organiseerden we vorig jaar samen met de drugpreventiedienst van de gemeente Wetteren een geslaagde avond. We houden u hierrond op de hoogte via de site van de school en onze nieuwsbrief.


3. VCOV : Als ouderraad zijn wij lid van het VCOV ( zie hierboven ). Dat geeft ons de mogelijkheid om massa’s informatie rond actuele onderwijsthema’s beschikbaar te maken voor u. U vraagt daartoe gewoon een identificatiecode aan ( zie formulier ) en dan verlenen we u toegang.


4. Contactpunt : Voor de meeste vragen of problemen gaan ouders direct naar de directie of leerkrachten. Wie met iets zit dat hij niet persoonlijk kan of wil aankaarten kan steeds terecht bij de voorzitter en andere bestuursleden van de ouderraad. Onze gegevens vind je op www.sgw.be – ouderraad – bestuur.


5. Schoolraad SGW : Drie leden van de ouderraad worden afgevaardigd naar de schoolraad : 1 voor de eerste graad, 1 voor de tweede en derde graad samen en de voorzitter overkoepelend voor alle ouders samen. Die vertegenwoordigen de mening van de ouders tegenover de inrichtende macht, de lokale gemeenschap, de leerlingen, directie en het personeel.


6. ‘Medezeggenschapscollege’ ( schoolraad van de scholengemeenschap ) : Wij horen tot een scholengroep, met het  St-Jozefinstituut, Instituut Mariagaard, Technisch Instituut Scheppers, Stella Matutinacollege Lede en Sint-Lodewijk Kwatrecht. In de vergaderingen van dit ‘college’ worden overkoepelende belangen of problemen besproken. Elke school heeft hierin één vertegenwoordiger van de ouders.