Navigatie
Wiskunde Olympiade

De Vlaamse Wiskundeolympiade (VWO) is een wiskundewedstrijd voor leerlingen die jaarlijks in Vlaanderen wordt georganiseerd. Aan de wedstrijd kunnen alle leerlingen uit van het derde, vierde, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs, uit eender welke richting deelnemen.


Een eerste proef wordt georganiseerd in de school zelf, op hetzelfde ogenblik als de andere scholen, en telkens onder toezicht van een schoolverantwoordelijke. Een tweede, analoge, proef waar de besten uit de eerste ronde mogen aan deelnemen, wordt per provincie georganiseerd. De beste leerlingen daarvan mogen naar de nationale finaleronde.


De deelnemers van de eindronde krijgen op een officiële proclamatieplechtigheid een getuigschrift en een prijs volgens hun klassement. Nadien gaan de eerste 3 Vlaamse en de eerste 3 Waalse winnaars naar de internationale finale waar men zich nu meet met deelnemers uit 90 andere landen.

 

 

Enkele topmomenten 
2017
   
2016
We hebben voor het eerst liefst vier finalisten in de wiskundeolympiade ! In de 2de graad (JWO): Louis De Vos (4WE2) en Silke Van Loo (4WE1) en in de 3de graad VWO: Brecht Reyniers (5WW1) en Sander Stroobandt (6WW1). Ze krijgen nu woensdag in Brussel vier open vragen (geen multiple choice meer) te beantwoorden in drie uur tijd. We duimen met zijn allen en wensen hen veel succes!Proclamatie op 18 mei.
 
2015
 Op woensdag 14 januari was het weer zover, naar jaarlijkse gewoonte nam onze school deel aan de wiskunde-olympiade. 66 leerlingen uit de derde graad kwamen opdagen voor de VWO. 125 leerlingen uit de tweede graad namen dit jaar deel aan de JWO. Ze zaten verspreid over de studiezaal en de refter. 30 meerkeuzevragen oplossen in drie uur tijd, dat was de opdracht. Hierbij mocht enkel gebruik gemaakt worden van een zwart potlood en kladpapier. Rekentoestellen en andere hulpmiddelen waren uit den boze. Eerst het juiste antwoord selecteren en dat dan zorgvuldig aanduiden op computerpapier, een sinecuur werkje. Er werd dan ook behoorlijk gezucht en heel hard nagedacht, je kon een muis horen lopen in de studiezaal, zo groot was de concentratie! Sinds vrijdag 16 januari kunnen de leerlingen op de website hun punten berekenen. Verder wordt hen daar gevraagd deel te nemen aan een enquête omtrent de organisatie van de olympiade, door hun deelname kunnen ze mooie prijzen winnen. Eind februari kennen we de cesuur en weten we welke leerlingen mogen doorgaan naar de tweede ronde. Deze heeft plaats op woensdag 4 maart in een aula van de universiteit in Gent. We hopen alvast op een stevige vertegenwoordiging  
2014 Op 15 januari namen meer dan 150 lln uit de tweede en derde graad deel aan de eerste ronde. Een grote opkomst! En nu maar duimen op een grote delegatie die de tweede ronde mag meedoen in maart.  
2013

Op woensdag 6 maart streden 2288 JWO- en VWO-leerlingen voor een plaatsje in de nationale finale. 30 daarvan kwamen van onze school! Proficiat! Ook aan de 2 leerlingen die door omstandigheden niet mee konden doen.

 
2012 Elf zesdejaars Charlotte Bouckaert, Lucas Van der Elst, Arjen Trinquet, Timothy Vervaet, Laura Verschuere, Kjell Van Damme, Jasper Van de Vijver, Jana Baeyens, Elisabeth Verstraete, Ben Vintioen en Emma Putteman haalden de tweede ronde. Eén leerlinge drong zelfs door tot de derde ronde: Emma Putteman uit WW1  
2011 

Op woensdag 2 maart was SGW zeer trots om de tweede ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade te starten met niet minder dan 24 geselecteerden. Van de ruim 100 leerlingen die aan de eerste ronde deelnamen, kregen zij de eer om tot de echte top van de logische denkers te behoren. 


Cedric Stroobandt (4WE1) en Viktor Hoffman (4ECB)

mochten onze school vertegenwoordigen in de finale in Leuven. Viktor behaalde een aanmoedigingsprijs en Cedric was met een derde prijs bij de eerste 18 leerlingen van de tweede graad van gans Vlaanderen.