Moderne Talen derde jaar

Moderne talen derde jaar

Heb je een talenknobbel of zwijg je liever in alle talen?

Je leert je vlot uit te drukken in het Nederlands, Engels en Frans en maakt ook grondig kennis met een volledig nieuwe taal: het Duits. Je onderzoekt hoe taal in elkaar zit, waarom context belangrijk is en hoe de opbouw van taal ons iets vertelt over de persoon die de taal gebruikt.

Je krijgt inzicht in massacommunicatie, mediabeeldvorming en framing. Je ontdekt hoe in de schoonheid van woorden al het mooie en lelijke van de mens vervat kan zitten en zoekt – soms nog aarzelend, maar altijd nieuwsgierig – stilaan je eigen woorden.

BASISGEDEELTE

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

TOTAAL 32 LESUREN/WEEK