Moderne Talen vierde jaar

Moderne talen vierde jaar

Heb je een talenknobbel of zwijg je liever in alle talen?

BASISGEDEELTE

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

TOTAAL 32 LESUREN/WEEK