Moderne talen-wetenschappen vijfde jaar

Moderne talen- wetenschappen vijfde jaar

Heb je een moderne talenknobbel en wil je je tevens vastbijten in fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde? Dan is dit jouw richting!

Bij de studie van de moderne talen ligt de klemtoon op de kennismaking met de eigen en met de anderstalige literatuur en cultuur. Je zal je communicatieve vaardigheden sterker ontwikkelen, wat natuurlijk betekent dat je je woordenschat en beheersing van grammaticale regels en syntaxis uitbreidt. Je onderzoekt en leest in verschillende talen en ontdekt de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse cultuur. Tevens wordt in deze richting tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen gebeurt onder andere door experimenten in het labo, veldwerk en gegevens opzoeken. Je oefent kritisch analyseren en voert echte onderzoeken uit. Het gaat dus niet enkel om het ontdekken. Je leert er om zaken te verklaren en op te lossen!

BASISGEDEELTE

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

TOTAAL 32 LESUREN/WEEK