Natuurwetenschappen derde jaar

Natuur- wetenschappen derde jaar

Zet je tanden in biologie, chemie, fysica en wiskunde!

In deze studierichting wordt tijd en aandacht besteed aan het verwerven van een breed wiskundig en wetenschappelijk inzicht. Dat gebeurt door het verzamelen en onderzoeken van wetenschappelijke feiten en door de inzichtelijke verwerking ervan.

Je gaat op onderzoek uit door veldwerk te doen, experimenten uit te voeren in het labo en zelf gegevens op te zoeken. Deze richting hecht niet enkel belang aan het ontdekken en uitvoeren, maar je leert er ook om waarnemingen en resultaten te verklaren en problemen op te lossen!

BASISGEDEELTE

SPECIFIEK GEDEELTE

*= inclusief de keuzeleerplandoelen

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

TOTAAL derde jaar 32 LESUREN/WEEK