Natuurwetenschappen vierde jaar

Natuur- wetenschappen vierde jaar

Zet je tanden in biologie, chemie, fysica en wiskunde!

BASISGEDEELTE

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

° = een projectmatige aanpak met elementen uit de drie wetenschappen (fysica, biologie en chemie) waar leerlingen op een actieve manier zelf allerlei onderzoeken uitvoeren. De stemdoelen uit het leerplan zullen zeker verwerkt worden

TOTAAL derde jaar 33 LESUREN/WEEK