Verkeersveilige week

De eerste en tweede graad krijgen deze week workshops rond veilig verkeer. Foto’s volgen later.

De vijfdejaars gingen eerder al naar een voorstelling over weekendongevallen.

FIETSTECHNIEKERS aan het werk: plots is de studiezaal een fietsfabriekje!