Leerbegeleiding

Leerbegeleiding

Naast degelijk onderwijs verstrekken, is het begeleiden van leerlingen een opdracht waaraan wij steeds meer aandacht besteden. Sommige leerlingen leren “vanzelf”, zo lijkt het wel. Met een kleine inspanning behalen zij de gewenste resultaten. Voor anderen loopt het niet allemaal van een leien dakje. Zij kunnen meer moeilijkheden ondervinden om geconcentreerd aan het werk te gaan, of zij stellen hun inspanningen tot het laatste moment uit, of ze laten zich makkelijk verleiden om met gsm, laptop, smartphone, tv … bezig te zijn. Toch is het ontwikkelen van een goede leerhouding en leermethode een essentiële vaardigheid die nodig is om hoger onderwijs aan te vatten. 

Doen, Oefenen en Experimenteren om te Leren, dat is ons DOEL!

DOEL-momenten  

“Leren leren” neemt op SGW een belangrijke plaats in. Door de juiste keuze van werkvormen, omkadering en begeleiding kan de motivatie van de leerlingen verhoogd worden en krijgt de leerling meer verantwoordelijkheid over het eigen leerproces. Met ons leren leren-traject trachten we onze leerlingen hiervoor een goede basis te geven.  Dit doen we via onze DOEL-momenten. Via workshops wordt er op een praktische manier verschillende onderdelen van het “leren leren” concreet aangeleerd. 

Hoe studeren? Dat ontdek je in de HoeST-klas!

HoeST-klas 

Leerlingen die nood hebben aan een individuele leerbegeleiding worden uitgenodigd naar de HoeSt-klas, na overleg met de klassenraad, leerlingenbegeleiding of directie. Concreet worden de leerlingen verzocht enkele sessies in de HoeSt-klas te volgen, waarbij een leerkracht hen begeleidt in het plannen, aanpakken en het correct leren van hun lessen. Na een aantal sessies volgt een evaluatie. 

Op SGW is er plaats om te studeren!

Avondstudie en studeren op school

Op maandag, dinsdag en donderdag is er gratis begeleide avondstudie tot 17.30 uur. Tijdens de proefwerkenperiode kan er op school gestudeerd worden. 

Evalueren is niet enkel naar de punten kijken!

Rapporteren

We willen onze leerlingen uitdagen om te groeien naar een sterke leerhouding en een kritische sociale houding: jongeren die bereid zijn een leven lang bij te leren, jongeren die zichzelf almaar beter kennen en met de anderen kunnen communiceren.

Met het bespreken van de attitude willen we de leerlingen een spiegel voorhouden waarin ze zichzelf zien evolueren tot weerbare jongeren. Het kan zo een leidraad zijn om te communiceren of van gedachten te wisselen over de groeicurve in leer- en sociale houding van onze leerlingen. 

Daarnaast krijgen de leerlingen op regelmatige basis een overzicht van hun resultaten via het rapport. De punten en resultaten van de evaluatiemomenten zijn te vinden om Smartschool (voor zowel de leerlingen als voor de ouders). Doorheen het schooljaar geven we ook een papieren versie van het rapport met een overzicht van de tot dan behaalde resultaten. Via onze rapportering van dagelijks werk en proefwerken signaleren we zo snel mogelijk probleemsituaties bij leerlingen. Bij elk probleem hoort recht op advies en begeleiding.