ICT

ICT

Vanuit pedagogisch, didactisch en sociaal oogpunt is het belangrijk dat de leerlingen kunnen groeien en competent worden in de 21e-eeuwse vaardigheden. Een computer/laptop in het leerproces inzetten wordt in deze tijd (en in de toekomst) steeds meer een must. Mediawijsheid en digitale geletterdheid zitten vervat in eindtermen en leerplandoelen. Het zijn meer dan ooit belangrijke leercompetenties geworden die elke leerling moet bereiken. Leerlingen die bovendien kiezen voor een doorstroomschool, kiezen meteen ook om voort te studeren. De laptop is dan een belangrijk aspect van de voorbereiding op het hoger onderwijs.

Het leerproces blijft centraal staan en een toestel voor elke leerling en leerkracht vormt hierbij een efficiënt middel om het leerproces, de leerling en/of de leerkracht te ondersteunen.

Op 1 september 2022 was het zover: alle leerlingen van de oneven jaren (eerstes, derdes en vijfdes) werken met een laptop in de klas. Op 1 september 2023 herhalen we deze procedure, zodat vanaf dat moment elke SGW-leerling zal werken met een laptop in de klas.
De laptop is nodig om de lessen op een efficiënte manier te volgen en om zich thuis optimaal voor te bereiden op toetsen en proefwerken. Meer info over ons laptopproject vindt u op deze website via een infobrochure en veelgestelde vragen onder het luikje ‘ICT > Laptopproject’.

Bij vragen over ICT kan je altijd een mailtje sturen naar ict@sgw.be. Onze ICT-coördinatoren helpen je graag verder.

Smartschool

Als leerling en ouder krijg je toegang tot Smartschool. Op dit platform kan je gebruik maken van volgende modules:

 • Digitale agenda
 • Activiteitenkalender 
 • Resultaten en rapporten raadplegen. 
 • Het leerlingenvolgsysteem, waarbij je onmiddellijk zicht hebt op belangrijke communicatie over je kind(eren).
 • Van elk vak een overzicht van het gebuikte didactisch materiaal in de klas, zoals documenten, PowerPoints, verbetersleutels …
 • Als ouder kan je online je afspraken voor het oudercontact beheren en afwezigheden melden.

Als ouder kan u pas aanmelden op het Smartschool-platform nadat uw kind eerst aangemeld heeft. De leerling zal de nodige info verkrijgen op school en dit samen met een leerkracht in orde maken.

Hier vind je een instructiefilmpje en de handleiding (met afbeeldingen). 

Office356

Elke leerling krijgt een Office356-account. Het bijhorend e-mailadres wordt gebruikt om in te loggen op Smartschool en om de betaalkaart Pingping te gebruiken. Daarnaast kan je ook gebruik maken van verschillende apps/programma’s zoals Word, Excel, Powerpoint …

De leerling heeft op de eerste schooldag de nodige informatie hierover ontvangen.

De handleiding omtrent het installeren van de programma’s vind je op Smartschool.

Betaalkaart PingPing

Als ouder en nieuwe leerling(e) is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de wijze van betalen op onze school. Die verloopt namelijk hoofdzakelijk elektronisch, met een persoonlijke betaalkaart. Het is dus belangrijk dat leerlingen met zorg (leren) omgaan met deze betaalkaart: ze niet verliezen en ze vooral niet aan anderen doorgeven. Dat houdt ook weer een stuk opvoeding in burgerzin in, een vakoverschrijdend thema.

Wat is de bedoeling van dit systeem?

We willen:

 • cash geld zo veel mogelijk bannen op onze school, wat een verhoogde beveiliging tegen diefstal inhoudt;
 • leerlingen leren omgaan met eigentijdse elektronische betaalmiddelen, die almaar meer gebruikt worden in onze samenleving;
 • ouders die dit wensen zicht geven op de uitgaven van hun kinderen.

Wat kun je met je kaart betalen?

 •  Alle aankopen van schoolmateriaal op het secretariaat: achterstallige handboeken, rapportmappen, cursuspapier enz.
 • Een kopie voor eigen gebruik.
 • Alle consumpties in het schoolrestaurant: middagmalen, drank enz.

Hoe wordt de betaalkaart opgeladen?

 • De kaart kan op school met bankbiljetten opgeladen worden aan de cashpoint.
 • De kaart kan via het PingPing (NETPAY)- platform elektronisch opgeladen worden (let op; hieraan zijn transactiekosten verbonden).

Wat kan ik doen op het online platform?

 • OPWAARDEREN

Aan het online ‘Opwaarderen’ van de betaalkaart is een transactie kost van € 0.27 verbonden. Deze kosten zijn bepaald door onze leveranciers, wij als school hebben hierin GEEN inspraak. Indien u deze kosten wenst te vermijden, kan uw kind steeds de betaalkaart opladen aan de cashpoint op school met cash geld. 

 • TRANSACTIEOVERZICHT

Hier vindt u een overzicht van alle aankopen van uw kind. 

 • PROFIEL – Terugbetaling

Hier kan u de betaalkaart bij verlies blokkeren of het huidige saldo van uw kind laten terugstorten op uw persoonlijke bankrekening (bijvoorbeeld voor schoolverlaters). Terugstorten brengt geen transactiekosten met zich mee. Bij een aanvraag in juni, juli of augustus zal de terugbetaling van het saldo ten vroegste gebeuren in de maand september (dit wegens boekhoudkundige redenen en nadat alle facturen van de school betaald werden). Belangrijk is dus ten laatste in september uw aanvraag via het webformulier door te geven. 

Werking van het systeem

Als ouder maakt u een account aan op het NETPAY-platform (de handleiding is terug te vinden op Smartschool).
Van zodra deze account aangemaakt is, kan u al het bovenstaande raadplegen. TIP: aangezien het over geldzaken gaat, gelieve een veilig en moeilijk wachtwoord te kiezen!