Betaalkaart SGW

ICT

Betaalkaart

Als ouder en nieuwe leerling(e) is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de wijze van betalen op onze school. Die verloopt namelijk hoofdzakelijk elektronisch, met een persoonlijke betaalkaart. Het is dus belangrijk dat leerlingen met zorg (leren) omgaan met deze betaalkaart: ze niet verliezen en ze vooral niet aan anderen doorgeven. Dat houdt ook weer een stuk opvoeding in burgerzin in, een vakoverschrijdend thema.

Wat is de bedoeling van dit systeem?

We willen:

 • cash geld zo veel mogelijk bannen op onze school, wat een verhoogde beveiliging tegen diefstal inhoudt;
 • leerlingen leren omgaan met eigentijdse elektronische betaalmiddelen, die almaar meer gebruikt worden in onze samenleving;
 • ouders die dit wensen zicht geven op de uitgaven van hun kinderen.

Wat kun je met je kaart betalen?

 •  Alle aankopen van schoolmateriaal op het secretariaat: achterstallige handboeken, rapportmappen, cursuspapier enz.
 • Een kopie voor eigen gebruik.
 • Alle consumpties in het schoolrestaurant: middagmalen, drank enz.

Hoe wordt de betaalkaart opgeladen?

 • De kaart kan op school met bankbiljetten opgeladen worden aan de cashpoint.
 • De kaart kan via het PingPing (NETPAY)- platform elektronisch opgeladen worden (let op; hieraan zijn transactiekosten verbonden).

Wat kan ik doen op het online platform?

 • OPWAARDEREN

Aan het online ‘Opwaarderen’ van de betaalkaart zijn transactiekosten verbonden. Deze kosten zijn bepaald door de bankfirma OGONE, wij als school hebben hierin GEEN inspraak. Indien u deze kosten wenst te vermijden, kan uw kind steeds de betaalkaart opladen aan de cashpoint op school met cash geld. 

 • MIJN TRANSACTIES

Hier vindt u een overzicht van alle aankopen van uw kind. 

 • TERUGGAVE

Hier kan u het huidige saldo van uw kind laten terugstorten op uw persoonlijke bankrekening (bijvoorbeeld voor schoolverlaters). Terugstorten gebeurt maandelijks en brengt geen transactiekosten met zich mee. Tijdens de vakantieperiode (juli-augustus) zal de terugbetaling gebeuren op 1 oktober van het volgende schooljaar.  Belangrijk is dus ten laatste in september uw aanvraag via het webformulier door te geven. 

Werking van het systeem

Als ouder maakt u een account aan op het NETPAY-platform. Van zodra deze account aangemaakt is, kan u al het bovenstaande raadplegen. TIP: aangezien het over geldzaken gaat, gelieve een veilig en moeilijk wachtwoord te kiezen!