ICT

ICT

ICT is een hulpmiddel om het denk- en leerproces te stimuleren, waarbij heel wat mogelijkheden zijn op het vlak van leerstofverwerking, zoals actief informatie verwerven, remediëren, differentiëren, begeleid zelfstandig werken …

Als school willen wij dat leerlingen zinvol gebruik leren maken van nieuwe media en stimuleren het zinvol gebruik van de nieuwe technologieën.

Alle klaslokalen en vaklokalen zijn uitgerust met een vaste computer, beamer en geluidsinstallatie. Elke computer beschikt over de nodige software en heeft toegang tot het netwerk. We beschikken over 3 computerklassen en een medialokaal.

Elke middag kunnen de leerlingen rustig werken in een computerklas.

Bij vragen over ICT kan je altijd een mailtje sturen naar ict@sgw.be. Onze ICT-coördinatoren, helpen je graag verder.

Smartschool

Als leerling en ouder krijg je toegang tot Smartschool. Op dit platform kan je gebruik maken van volgende modules:

 • Digitale agenda
 • Activiteitenkalender (enkel browser)
 • Resultaten en rapporten raadplegen via Skore. 
 • De mogelijkheid om eigen documenten te bewaren.
 • Het leerlingenvolgsysteem, waarbij je onmiddellijk zicht hebt op belangrijke communicatie over je kind(eren).
 • Van elk vak een overzicht van het gebuikte didactisch materiaal in de klas, zoals documenten, PowerPoints, verbetersleutels …
 • Als ouder kan je online je afspraken voor het oudercontact beheren.

 

Als ouder kan u pas aanmelden op het Smartschool-platform nadat uw kind eerst aangemeld heeft. De leerling zal de nodige info verkrijgen op school en dit samen met een leerkracht in orde maken.

Hier vind je een instructiefilmpje en de handleiding (met afbeeldingen). 

Office356

Elke leerling krijgt een Office356-account. Het bijhorend e-mailadres wordt gebruikt om in te loggen op Smartschool en om de betaalkaart Pingping te gebruiken. Daarnaast kan je ook gebruik maken van verschillende apps/programma’s zoals Word, Excel, Powerpoint …

De leerling heeft op de eerste schooldag de nodige informatie hierover ontvangen.

De handleiding omtrent het installeren van de programma’s vind je op Smartschool.

Betaalkaart PingPing

Als ouder en nieuwe leerling(e) is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de wijze van betalen op onze school. Die verloopt namelijk hoofdzakelijk elektronisch, met een persoonlijke betaalkaart. Het is dus belangrijk dat leerlingen met zorg (leren) omgaan met deze betaalkaart: ze niet verliezen en ze vooral niet aan anderen doorgeven. Dat houdt ook weer een stuk opvoeding in burgerzin in, een vakoverschrijdend thema.

Wat is de bedoeling van dit systeem?

We willen:

 • cash geld zo veel mogelijk bannen op onze school, wat een verhoogde beveiliging tegen diefstal inhoudt;
 • leerlingen leren omgaan met eigentijdse elektronische betaalmiddelen, die almaar meer gebruikt worden in onze samenleving;
 • ouders die dit wensen zicht geven op de uitgaven van hun kinderen.

Wat kun je met je kaart betalen?

 •  Alle aankopen van schoolmateriaal op het secretariaat: achterstallige handboeken, rapportmappen, cursuspapier enz.
 • Een kopie voor eigen gebruik.
 • Alle consumpties in het schoolrestaurant: middagmalen, drank enz.

Hoe wordt de betaalkaart opgeladen?

 • De kaart kan op school met bankbiljetten opgeladen worden aan de cashpoint.
 • De kaart kan via het PingPing (NETPAY)- platform elektronisch opgeladen worden (let op; hieraan zijn transactiekosten verbonden).

Wat kan ik doen op het online platform?

 • OPWAARDEREN

Aan het online ‘Opwaarderen’ van de betaalkaart is een transactie kost van € 0.27 verbonden. Deze kosten zijn bepaald door onze leveranciers, wij als school hebben hierin GEEN inspraak. Indien u deze kosten wenst te vermijden, kan uw kind steeds de betaalkaart opladen aan de cashpoint op school met cash geld. 

 • TRANSACTIEOVERZICHT

Hier vindt u een overzicht van alle aankopen van uw kind. 

 • PROFIEL – Terugbetaling

Hier kan u de betaalkaart bij verlies blokkeren of het huidige saldo van uw kind laten terugstorten op uw persoonlijke bankrekening (bijvoorbeeld voor schoolverlaters). Terugstorten brengt geen transactiekosten met zich mee. Bij een aanvraag in juni, juli of augustus zal de terugbetaling van het saldo ten vroegste gebeuren in de maand september (dit wegens boekhoudkundige redenen en nadat alle facturen van de school betaald werden). Belangrijk is dus ten laatste in september uw aanvraag via het webformulier door te geven. 

Werking van het systeem

Als ouder maakt u een account aan op het NETPAY-platform (de handleiding is terug te vinden op Smartschool).
Van zodra deze account aangemaakt is, kan u al het bovenstaande raadplegen. TIP: aangezien het over geldzaken gaat, gelieve een veilig en moeilijk wachtwoord te kiezen!