Waar staan we voor?

WAAR STAAN WE VOOR?

Eigentijds tegendraads

Wij willen jullie helpen uitgroeien tot vrije, competente en solidaire personen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven in de steeds complexere wereld van vandaag en morgen.

Wij willen jullie toerusten met engagement, kritische zin en creativiteit om in die wereld aan de slag te gaan.

We willen jullie uitnodigen tot dialoog met iedereen,
christenen, moslims, joden, andersgelovigen, humanisten en niet-gelovigen
om op zoek te gaan naar het volle mens- en medemens-zijn vanuit ons vertrouwen
dat het diepste mysterie van de werkelijkheid Liefde is.

(inspiratie tekst: Katholieke Dialoogschool)

Een school die leert

Wij zetten vanaf het eerste jaar in op 21ste eeuwse vaardigheden zoals probleemoplossend en kritisch denken, digitale competentie en mediawijsheid, financiële geletterdheid, zelfbewustzijn en zelfexpressie, burgerschap, enz. Dit stimuleert samenwerken, creatief en innovatief denken en draagt bij tot een onderzoekende en kritische houding. We proberen les te geven met méér en ándere aandacht. De leerkrachten brengen dit met een grote gedrevenheid en veel enthousiasme. We willen passie en talenten aanwakkeren en de leerlingen de “goesting” geven om op ontdekkingstocht te gaan. Zo bieden we een stevige basis aan voor de hogere studies. Krijg je er al zin in?

Een school die leeft

Iedereen kent iedereen op SGW. Ons korps is toegankelijk en staat steeds voor je klaar. Van een groot probleem tot een kleine vraag: je kan altijd bij ons terecht. De stap van de lagere naar de middelbare school is vaak groot. We vinden het dan ook belangrijk dat je je thuis en veilig voelt op SGW. Tal van initiatieven dragen hiertoe bij: de ontmoetingsdag in september, de leuke activiteiten tijdens de middagpauze, de uitstappen doorheen het jaar, de klassenleraar die een extra oogje in het zeil houdt … We willen dat SGW een warm nest is voor elke leerling.

Een school die beweegt

We staan niet stil op SGW, letterlijk en figuurlijk! Sport en beweging vinden we belangrijk. Naast de lessen L.O. bieden we nog tal van ‘sportieve’ mogelijkheden aan, dit zowel binnen de school als erbuiten. Samen bewegen stimuleert het samenhorigheidsgevoel en doorzettingsvermogen. Daarnaast blijven we vernieuwen. We combineren het traditionele lesgeven met actieve, zinvolle werkvormen zonder in te boeten aan kwaliteit.

Een school die spreekt

Zo veel mensen op een school: dat vraagt om een vlotte en veilige communicatie. Hiervoor gebruiken we ons elektronisch leerplatform, de digitale agenda en een planningsagenda. We leren onze leerlingen ook hoe ze kritisch moeten omgaan met informatie in deze moderne tijd én nodigen ze steeds uit om in dialoog te gaan met iedereen. Op SGW willen we onze leerlingen laten uitgroeien tot competente, mondige, maar altijd beleefde burgers.

Een school die steunt

We hebben aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van elke leerling. De klassenleraren vormen de basis voor het zorgbeleid op school. Zij observeren, begeleiden en bieden eerste hulp in de klas. Daarnaast werken we op school met leerlingenbegeleiders per graad. De leerlingenbegeleiders zijn de draaischijf van het zorgbeleid. Ons zorgbeleid zorgt ervoor dat leerlingen nooit alleen staan met problemen van welke aard ook. Met ons project ”leren leren” zetten we in op leerbegeleiding. Naast degelijk onderwijs verstrekken, is het begeleiden van leerlingen een opdracht waaraan wij steeds meer aandacht besteden.