Wie zijn we?

Wie zijn we?

Directie

Erwin De Feyter

directeur tweede en derde graad
coördinerend directeur scholengemeenschap KSGWL 

Regine Verstraeten 

adjunct-directeur

Kristel Van Driessche 

directeur eerste graad
algemeen directeur vzw Katholiek Onderwijs Wetteren

Leerlingenbegeleiding en coördinatie

Els Van Hauwermeiren – llb eerste graad 

Sophie De Nil – llb tweede en derde graad

Hilde Van Der Steen – coördinatie

Ondersteunend personeel

Het opvoedend personeel staat in voor het toezicht en het begeleiden van leerlingen en zorgt voor een correcte schooladministratie.

Het administratief personeel staat de directeur bij in het administratief beheer van de school. 

 

Onderhoudspersoneel

Het onderhoudspersoneel zorgt elke dag weer voor het onderhoud van de gebouwen en houdt alles schoon. 

Leerkrachten

Elke klas heeft meerdere vakleerkrachten en een klassenleraar. De klassenleraar biedt de eerstelijnszorg en coacht de klas. Alle leerkrachten kan je contacteren via Smartschool. 

 

 

Leerlingen- en ouderraad

Ouders en leerlingen krijgen inspraak op school via de leerlingenraad, ouderraad en schoolraad.

De ouderraad kan je contacteren via ouderraad@sgw.be.