Ouderraad

OUDERRAAD

Welkom op de webpagina van de ouderraad van het Sint-Gertrudiscollege Wetteren (kortom “SGW ouderraad” 😉 )
Deze pagina is gecreëerd voor en door ouders van SGW-leerlingen.

WIE & WAAROM

We zijn enkele geëngageerde ouders die willen helpen om de school (en zo onrechtstreeks ook onze kinderen) te ondersteunen.

– Wij willen een brug zijn tussen de ouders en de directie.

– Je leert de schoolwerking op een andere manier kennen.

– Het is ook een sociaal gebeuren dus je leert andere ouders en de directie kennen.

De ouderraad is opgebouwd uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele leden.

Uit de ouderraad worden ook 2 à 3 afgevaardigden gekozen om deel uit te maken van de schoolraad.

Uiteindelijk willen wij jullie vooral warm maken om de school te steunen.

Na de corona-periode (= geen activiteiten en dus geen extra inkomsten) kan de school onze steun meer dan ooit gebruiken.

HOE

Wij vergaderen elke 2e dinsdag van de maand.

We bespreken nieuws uit Wetteren waarbij de school is betrokken, we evalueren afgelopen acties of bereiden nieuwe events voor.

Waar gaat het ingezamelde geld naartoe?

Wij besteden de opbrengst ten voordele van de schoolwerking en de leerlingen.

Enkele voorbeelden:

– afscheidscadeau voor de zesdejaars

– financieel steuntje bij de aankoop van o.a. picknickbanken

Wil je graag een steentje bijdragen?

Heel eenvoudig:
1) Steun onze jaarlijkse acties.
Zo organiseren we o.a. de verkoop van:
– fluo-gadget (in het kader van de verkeersveilige week)
– pannenkoekenverkoop rond Lichtmis
– plantenverkoop rond moederdag (NIEUW!)

2) Kan je een centje missen?
Alle bijdrages – hoe bescheiden ook – zijn welkom op rekeningnummer BE36733031423481

LID WORDEN

Waarom?

—> Je bent als eerste op de hoogte van alle nieuws waarbij de school is betrokken.
—> Een toffe, aangename groep ouders en directieleden met een ❤️ voor de school en de leerlingen.
—> En last but not least, iedereen heeft een drukke agenda dus we houden de vergaderingen graag constructief en to-the-point.

Wat een lidmaatschap van de ouderraad eigenlijk inhoudt, bepaal je eigenlijk zelf.
—> Er zijn leden die graag meedenken op de maandelijkse vergaderingen.
—> Er zijn leden die enkel helpen bij de “logistiek” als er een activiteit op school wordt georganiseerd (bv. opdienen, …)
—> Er zijn leden die zich willen engageren in een specifieke werkgroep (bv. Werkgroep verkeersveiligheid, SGW-biertje, …)

Kortom, voor iedereen wat wils!

Het engagement in het secundair van de ouderraad is sowieso veel minder dan in de lagere school dus verwacht zeker geen volle agenda.

Nog vragen? Ben je overtuigd? Of wil je gewoon eens een vergadering bijwonen?
Wij ontvangen je met open armen!

Mail ons op sgw.ouderraad@sgw.be 

Of volg onze acties op Facebook