Studieaanbod

StudieaanboD

Goed gekozen is half gewonnen!
SGW gidst de leerlingen graag in de richting van een juiste studiekeuze, d.w.z. een studierichting die past bij de talenten, vaardigheden, interesses en toekomstperspectieven van de leerlingen.

Op zoek naar de juiste studierichting? Bekijk ons aanbod en de bijbehorende lessentabellen en profielen.

Eerste graad

Wie start op het Sint-Gertrudiscollege, begint in onze eerstegraadsschool. In de eerste graad zijn er geen onderwijsvormen. De school organiseert enkel de A-stroom. Leerlingen leren er hun interesses beter ontdekken en ontwikkelen. Door een goede observatie kan na de eerste graad een keuze gemaakt worden voor een passende studierichting.

Tweede graad, het nieuwe gemoderniseerde derde jaar

Vanaf het derde jaar schakelen we een versnelling hoger. In de tweede graad kiezen de leerlingen uit 6 domeinoverschrijdende & 1 domeingebonden doorstroomrichting. Ons studieaanbod spreekt in hoge mate het abstractievermogen van de leerlingen aan, ze krijgen immers een grondige voorbereiding op hoger onderwijs (professionele of academische bachelor). In de tweede graad ligt de nadruk op de oriëntering van de leerling en zijn studie. Vanaf het schooljaar 2023-2024 werken de 7 richtingen in het derde jaar met lessentabellen die aangepast werden aan de nieuwe minimumdoelen. U vindt de concrete lessentabel achter de bol van elke richting, het beste wel eerst de bol ‘algemene info’ lezen.

Tweede graad, het vierde jaar tijdens het schooljaar 2023-2024

In het vierde jaar biedt SGW 6 domeinoverschrijdende & 1 domeingebonden doorstroomrichting aan. Er wordt sterk gefocust op de juiste oriëntering naar de derde graad. U leest de concrete lessentabel voor het schooljaar 2023-2024 achter de bol van elke richting.

Derde graad, het gemoderniseerde vijfde jaar

De leerlingen van de derde graad leren vooral te groeien in zelfstandigheid. Leerlingen kiezen voor een definitieve studierichting voor hun laatste twee jaren. In de tweede graad staan we garant voor het algemeen vormend karakter van onze studierichtingen, in de derde graad worden ze meer uitgediept.

In het schooljaar 2023-2024 biedt SGW 11 domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen aan. U vindt de concrete lessentabel achter de bol van elke richting. Het beste wel eerst de bollen ‘de inhoudelijke samenhang tussen de tweede en derde graad’ en ‘algemene info’ lezen. Welke richting er ook gekozen wordt, de verdere uitwegen in het hoger onderwijs zijn zeer ruim. We bereiden je immers goed voor op een verdere opleiding in het hoger onderwijs. Door het sterk theoretisch kader van al onze richtingen blijven vele mogelijkheden voor je open. Met trots mogen we zeggen dat SGW’ers boven het gemiddelde scoren wanneer we naar de slaagkansen aan de universiteiten en hogescholen kijken.

Derde graad, het zesde jaar

De leerlingen van de derde graad leren vooral te groeien in zelfstandigheid. Leerlingen kiezen voor een definitieve studierichting voor hun laatste twee jaren. In de tweede graad staan we garant voor het algemeen vormend karakter van onze studierichtingen, in de derde graad worden ze meer uitgediept.