Eerste jaar

eerste jaar

Vanaf 1 september 2020 is de modernisering van de eerste graad gestart. 

In het eerste leerjaar A krijg je een gemeenschappelijke basisvorming, bestaande uit 27 lesuren per week (zie lessentabel verder).

Daarnaast brengen wij alle leerlingen één lesuur ICT- skills bij in het vak ‘Media & Wijs’. Je krijgt ook Engels in het eerste jaar.

SGW gaat voor STEAM! Eén lesuur per week mag je zelf bepalen welke les je volgt. Via de projecten STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics) dagen we je uit om kritisch, probleemoplossend en creatief te denken. Wetenschap en techniek, kunst en creatie, sport en beweging komen aan bod. Je geeft een voorkeur op voor twee modules (één module per semester). *Dit vak is niet verplicht voor de leerlingen die kiezen voor ‘Klassieke talen’.

 

Ga je voor 'Moderne' of voor 'Klassieke talen'?

Moderne

Deze richting bereidt je voor op voortstuderen. De leerkrachten verwachten van je dat je heel wat theorie verwerkt en dat je getuigt van inzicht in de leerstof. Zo zal je zelf verbanden moeten leggen en zal je zelfstandig aan moeilijkere opdrachten moeten werken.

Twee lesuren per week zijn gereserveerd voor ‘leren in niveaugroepen’. We werken met klasoverstijgende niveaugroepen voor wiskunde en Frans. Met deze didactische aanpak willen we sterkere leerlingen uitdagen en minder sterke leerlingen extra goed begeleiden en remediëren.

Tijdens het lesuur ‘Taalverrijking’ krijg je meer aandacht voor taal in al zijn rijkdom, dit op een speelse en actieve manier. Je gaat echt aan de slag met taal!

Klassieke talen

Latijn helpt je beter te redeneren en dieper na te denken. De kennis van de oude talen geeft je een beter inzicht in de moderne talen. Je gaat op ontdekking in de Grieks-Romeinse wereld: een pijler van onze West-Europese beschaving en democratie.

Met 4 uren Latijn per week bouw je een woordenschat op, leer je de spraakkunst en geraak je langzamerhand vertrouwd met het leven van de Romeinen. Je krijgt een basispakket algemene vorming van 27 lesuren per week. Als keuzepakket krijg je vier uren Latijn.

Algemene basisvorming

Optie 'Moderne'

Optie 'Klassieke talen'

Meer info over de school vind je ook terug in onze infobrochure. Infofolder vernieuwde graden 2021-2022