Eerste jaar

eerste jaar

Op 1 september 2020 is de modernisering van de eerste graad gestart. 

In het eerste leerjaar A krijg je een gemeenschappelijke basisvorming, bestaande uit 27 lesuren per week (zie lessentabel verder).

Daarnaast brengen wij alle leerlingen één lesuur ICT- skills bij in het vak ‘Media & Wijs’. Je krijgt ook Engels in het eerste jaar.

SGW gaat voor STEAM! Eén lesuur per week mag je zelf bepalen welke les je volgt. Via de projecten STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics) dagen we je uit om kritisch, probleemoplossend en creatief te denken. Wetenschap en techniek, kunst en creatie, sport en beweging komen aan bod. Je geeft een voorkeur op voor twee modules (één module per semester). *Dit vak is niet verplicht voor de leerlingen die kiezen voor ‘Klassieke talen’.

 

Ga je voor 'Moderne' of voor 'Klassieke talen'?

Moderne

Deze richting bereidt je voor op voortstuderen. De leerkrachten verwachten van je dat je heel wat theorie verwerkt en dat je getuigt van inzicht in de leerstof. Zo zal je zelf verbanden moeten leggen en zal je zelfstandig aan moeilijkere opdrachten moeten werken.

Twee lesuren per week zijn gereserveerd voor ‘leren in niveaugroepen’. We werken met klasoverstijgende niveaugroepen voor wiskunde en Frans. Met deze didactische aanpak willen we sterkere leerlingen uitdagen en minder sterke leerlingen extra goed begeleiden en remediëren.

Het welbevinden van de leerlingen en het vormen van een klasgroep vinden we op SGW heel belangrijk. Daarom krijgen de leerlingen uit het eerste jaar Moderne één uurtje per week het vak ‘Sava’, sociale en andere vaardigheden. Daar maken we tijd vrij om aandacht te schenken aan de sociale vaardigheden. Ook ‘Leren Leren’ krijgt hier een plaats. We zorgen op regelmatige momenten voor een reflectie tijdens het leerproces zodat de leerlingen zicht krijgen op hun studietechniek en dit gericht kunnen bijsturen. 

Klassieke talen

Latijn helpt je beter te redeneren en dieper na te denken. De kennis van de oude talen geeft je een beter inzicht in de moderne talen. Je gaat op ontdekking in de Grieks-Romeinse wereld: een pijler van onze West-Europese beschaving en democratie.

Met 4 uren Latijn per week bouw je een woordenschat op, leer je de spraakkunst en geraak je langzamerhand vertrouwd met het leven van de Romeinen. Je krijgt een basispakket algemene vorming van 27 lesuren per week. Als keuzepakket krijg je vier uren Latijn.

Het vak ‘Sava’ zit – in tegenstelling tot de andere richting- niet in het lessenpakket, maar we vergeten deze leerlingen niet. De leerkrachten van verschillende vakken zullen op vastgelegde momenten extra aandacht aan deze onderwerpen schenken.

 

Algemene basisvorming

Optie 'Moderne'

Optie 'Klassieke talen'