De inhoudelijke samenhang tussen de tweede en de derde graad

De inhoudelijke samenhang tussen de twee graden

Tweede graad

Derde graad

economische wetenschappen

bedrijfswetenschappen*

economie-moderne talen

economie-wiskunde

humane wetenschappen

humane wetenschappen

welzijnswetenschappen*

Grieks-Latijn

Grieks-Latijn

Grieks-wiskunde

Latijn-moderne talen

Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

Latijn

Latijn-moderne talen

Latijn-wetenschappen

Latijn-wiskunde

moderne talen

economie-moderne talen

moderne talen

moderne talen-wetenschappen

taal- en communicatiewetenschappen*

natuurwetenschappen

biotechnologische en chemische wetenschappen*

moderne talen-wetenschappen

wetenschappen-wiskunde

* Dit zijn domeingebonden doorstroomrichtingen die SGW niet aanbiedt in de derde graad tijdens het schooljaar 2023-2024