Wiskunde-wetenschappen vijfde jaar

Wiskunde-wetenschappen vijfde jaar

Ben je klaar voor de stevige wiskunde (6 of 8 uur) en wil je je tevens vastbijten in fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde? Dan is dit jouw richting!

In deze richting wordt je interesse voor wiskunde verder verdiept. Je wordt beter in het sterk abstract denken en je wordt uitgedaagd om een kritische houding aan te nemen.  Een stevig wiskundig pakket helpt je hierbij. Het zal je optimaal voorbereiden op alle richtingen waarbij wiskunde een belangrijk onderdeel is. Daarom kan je kiezen voor 6 of 8 uren wiskunde. Het 6 urenpakket is een goede basis voor wetenschappelijk en wiskundig getinte richtingen. Vanuit het 8 urenpakket zijn zeer sterk wiskundig-wetenschappelijke richtingen een uitmuntende keuze.

Tevens wordt in deze richting tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen gebeurt onder andere door experimenten in het labo, veldwerk en gegevens opzoeken. Je oefent kritisch analyseren en voert echte onderzoeken uit. Het gaat dus niet enkel om het ontdekken. Je leert er om zaken te verklaren en op te lossen!

 

BASISGEDEELTE

SPECIFIEK GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

Wie kiest voor 8 uren wiskunde

TOTAAL 33 LESUREN/WEEK

Wie kiest voor 6 uren wiskunde

° de leerlingen kiezen tussen een aantal aangeboden projecten 

TOTAAL 32 LESUREN/WEEK