Tweede jaar

Tweede jaar

Vanaf 1 september 2020 start de modernisering van het tweede jaar. 

In het tweede leerjaar A krijgt iedereen een gemeenschappelijke basisvorming, bestaande uit 25 lesuren per week (zie lessentabel verder). Het keuzegedeelte uit 2 lesuren differentiatie en 5 lesuren basisoptie

Tijdens het differentiatie-uur brengen we alle leerlingen één lesuur mediawijsheid mee in het vak ‘Media & Wijs’. In dit vak staan we ook stil bij ‘leren leren’, het vinden van een goede studiehouding en het maken van een juiste studiekeuze.

Eén lesuur per week is voor ‘leren in niveaugroepen’. We werken met klasoverstijgende niveaugroepen voor wiskunde. Met deze didactische aanpak willen we sterkere leerlingen uitdagen en minder sterke leerlingen extra goed begeleiden en remediëren.

Daarnaast kiezen de leerlingen ook voor een basisoptie

 

Kies je voor 'Moderne talen & Wetenschappen', 'Latijn' of 'Grieks-Latijn'?

Moderne talen & Wetenschappen

 Deze richting bereidt je voor op voortstuderen. De leerkrachten verwachten van je dat je heel wat theorie verwerkt en dat je getuigt van inzicht in de leerstof. Zo zal je zelf verbanden moeten leggen en zal je zelfstandig aan moeilijkere opdrachten moeten werken.

Alle leerlingen (zowel uit ‘Klassieke Talen’ als ‘Moderne) kunnen kiezen voor Moderne Talen & Wetenschappen. Je moet dan wel kiezen voor een verdieping. Je kan kiezen tussen STEM of TA(A)LENT.

Bij de verdieping STEM ligt de nadruk ligt op natuurwetenschappelijke en technologische vorming. Je gaat de uitdaging aan je te ‘verfijnen’ in wetenschappen aan de hand van onderzoeksprojecten. Je ontdekt dat heel wat verschijnselen uit ons dagelijkse leven te maken hebben met natuurwetenschappen en dat er heel wat verbanden zijn tussen fysica, biologie en chemie. In dit lesuur ga je creatief aan de slag en word je uitgedaagd om ‘out of the box’ te denken.  

Bij de verdieping TA(A)LENT ligt de nadruk op de talige vorming. Tijdens dit lesuur krijg je eindelijk de kans om met taal actief bezig te zijn. Je krijgt een uitdaging voorgeschoteld (in groep of individueel) waarbij een leerkracht je coacht om je eigen creatief idee uit te werken. Uiteraard betrekken we hierbij ook de moderne technologieën om ons project vorm te geven. 

 

'Latijn' of 'Grieks-Latijn'

Latijn helpt je beter te redeneren en dieper na te denken. De kennis van de oude talen geeft je een beter inzicht in de moderne talen. Je gaat op ontdekking in de Grieks-Romeinse wereld: een pijler van onze West-Europese beschaving en democratie. 

Je ontdekt welke elementen van onze maatschappij hun oorsprong vinden in de oudheid. Het kan hierbij gaan over elementen in de bouwkunst, in de politieke structuren … maar ook in de taal! Bovendien leer je hedendaagse culturen te vergelijken met de Grieks‐Romeinse oudheid. Je zal zien: er zijn gelijkenissen, maar evengoed verschillen.

Met 4 of 5 uren Latijn per week bouw je een woordenschat op, leer je de spraakkunst en geraak je langzamerhand vertrouwd met het leven van de Romeinen. 

Je kan vanaf het tweede jaar ook kiezen om Grieks en Latijn te combineren. Door de combinatie van deze twee klassieke talen word je helemaal ondergedompeld in de klassieke cultuur.

Leerlingen die in het eerste jaar ‘Klassieke Talen’ volgden, kunnen kiezen uit de optie ‘Latijn’ of ‘Grieks-Latijn’.

Algemene basisvorming

Basisoptie 'Moderne talen & wetenschappen' - verdieping STEM

Basisoptie 'Moderne talen & wetenschappen' - verdieping TA(A)LENT

Algemene basisvorming

Basisoptie 'Latijn'

Basisoptie 'Grieks-Latijn'

Meer info over de school vind je ook terug in onze infobrochure. Infobrochure eerste graad 2020