Tweede jaar

Tweede jaar

Kies je voor 'Moderne', 'Latijn' of 'Grieks-Latijn'?

Moderne

Deze richting bereidt je voor op voortstuderen in het aso. De leerkrachten verwachten van je dat je heel wat theorie verwerkt en dat je getuigt van inzicht in de leerstof. Zo zal je zelf verbanden moeten leggen en zal je zelfstandig aan moeilijkere opdrachten moeten werken.

Een lesuur per week is gereserveerd voor ‘leren in niveaugroepen’. We werken met klasoverstijgende niveaugroepen voor wiskunde. Met deze didactische aanpak willen we sterkere leerlingen uitdagen en minder sterke leerlingen extra goed begeleiden en remediëren.

SEI is de afkorting van ‘Socio- economische initiatie‘. Je maakt kennis met twee verschillende vakken: sociologie en economie. Ze onderzoeken beide de mens en de samenleving, maar doen dat vanuit een verschillend oogpunt.

In het vak wetenschappelijk werk maken de leerlingen op een actieve manier kennis met wetenschap. Natuurverschijnselen worden verklaard en voorspeld. Daarnaast is er ook ruimte voor experiment en voeren ze proefjes uit.

 

Klassieke talen

Latijn helpt je beter te redeneren en dieper na te denken. De kennis van de oude talen geeft je een beter inzicht in de moderne talen. Je gaat op ontdekking in de Grieks-Romeinse wereld: een pijler van onze West-Europese beschaving en democratie.

Met 4 of 5 uren Latijn per week bouw je een woordenschat op, leer je de spraakkunst en geraak je langzamerhand vertrouwd met het leven van de Romeinen. 

Je kan vanaf het tweede jaar ook kiezen om Grieks en Latijn te combineren. Door de combinatie van deze twee klassieke talen word je helemaal ondergedompeld in de klassieke cultuur.

Meer info over de school vind je ook terug in onze infobrochure. SGW folder 2019