Moderne talen derde graad

Moderne talen derde graad

Heb je een talenknobbel of zwijg je liever in alle talen?
Combineren kan met Economie, Latijn en Wetenschappen.

In de derde graad ligt bij de studie van de moderne talen de klemtoon op de kennismaking met de eigen en met de anderstalige literatuur en cultuur. Je zal je communicatieve vaardigheden sterker ontwikkelen, wat natuurlijk betekent dat je je woordenschat en beheersing van grammaticale regels en syntaxis uitbreidt. Je onderzoekt en leest in verschillende talen en ontdekt de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse cultuur. 

Jouw toekomst in het hoger onderwijs?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. We bereiden je immers goed voor op een verdere opleiding in het hoger onderwijs. Door het sterk theoretisch kader van deze richtingen blijven vele richtingen voor je open. Met trots mogen we zeggen dat SGW’ers boven het gemiddelde scoren wanneer we naar de slaagkansen aan de universiteiten en hogescholen kijken.