Wetenschappen derde graad

Wetenschappen derde graad

Zet je tanden in aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica!
Combineren kan met Economie, Grieks, Latijn, Moderne talen en Wiskunde.

Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen gebeurt onder andere door experimenten in het labo, veldwerk en gegevens opzoeken. Je oefent kritisch analyseren en voert echte onderzoeken uit. Het gaat dus niet enkel om het ontdekken. Je leert er om zaken te verklaren en op te lossen!

Jouw toekomst in het hoger onderwijs?

De verdere uitwegen in het hoger onderwijs na deze studierichting zijn zeer ruim. We bereiden je immers goed voor op een verdere opleiding in het hoger onderwijs. Door het sterk theoretisch kader van deze richtingen blijven vele richtingen voor je open. Met trots mogen we zeggen dat SGW’ers boven het gemiddelde scoren wanneer we naar de slaagkansen aan de universiteiten en hogescholen kijken.