1 september WELKOM

De eerste schooldag! Het blijft spannend.

We verwachten onze leerlingen voor het onthaalmoment volgens onderstaande planning.

 

08.30 – 12.00 uur: de eerstejaars met pauze van 10.00-10.30 uur.                

10.00 – 12.00 uur: de derdes.

 

12.45  – 15.15 uur: de tweedes.

13.30  – 15.45 uur: de vierdes.

14.15  – 15.45 uur: de vijfdes

15.00  – 15.45 uur: de zesdes