Wetenschappen

SGW kreeg officieel de eretitel  “OlympiadeSchool Wetenschappen” uitgereikt. Dit is een prestigieuze titel, want slechts een beperkt aantal scholen komt in aanmerking. Deze titel wordt voor een periode van 3 jaar toegekend. Na deze 3 jaar wordt er opnieuw gekeken of de school aan de vereisten voldoet om opnieuw een OlympiadeSchool te worden.

Vereisten

Elke school die aan onderstaande criteria voldoet komt in aanmerking voor de eervolle vermelding “OlympiadeSchool Wetenschappen”:

1.       In het huidige schooljaar en de twee voorafgaande schooljaren deelgenomen hebben aan alle eerste rondes van de vijf olympiades natuurwetenschappen  (aardrijkskunde, biologie, chemie            fysica, natuurwetenschappen).

2.       Gedurende deze periode elk jaar minstens één effectieve deelnemer in de tweede ronde hebben van één van de vijf olympiades natuurwetenschappen.

3.       Gedurende deze periode minstens één schooljaar minimaal één leerling hebben die zich plaatste voor een finale (biologie, chemie, fysica of geografie) of een medaille won bij de JON.

Een mooie erkenning voor  alle leerlingen die nu en in de voorbije jaren de uitdaging aangingen en voor alle leerkrachten wetenschappen op sgw!