Code oranje tot krokusvakantie

Vandaag, 2 januari, is beslist dat we maandag inderdaad mogen opstarten zoals we geëindigd zijn, in code oranje. Code oranje wordt nu ook verlengd tot de krokusvakantie.

Het bericht dat we op 23 december aan de leerlingen en hun ouders stuurden via Smartschool over hoe de start op 4 januari zal verlopen, is dus definitief.  Best grondig lezen!

U kunt ons bereiken met een bericht

in Smartschool aan “directie”

of

via outlook aan directie@sgw.be

eerste graad: ilse.degelder@sgw.be

bovenbouw: sophie.denil@sgw.be en/of regine.verstraeten@sgw.be

#stay safe#go fluo! Zien, gezien worden

Morgen, maandag 16 november, openen de scholen na de verlengde herfstvakantie. Het wordt opnieuw wennen aan de nieuwe corona-maatregelen zoals het afwisselen tussen afstands- en contactonderwijs voor de tweede en derde graad.

Wat ook wennen zal worden: het verkeer in donkere herfstdagen, slecht weer, minder zichtbaarheid.
VERGEET DUS NIET FLUORESCEREND/ REFLECTEREND DE WEG OP TE FIETSEN/STAPPEN! Een hesje is ideaal, je fluogele sgw-sportzak is top, een klein gadget is al beter dan niets. Zorg ook dat je fiets in orde is.

De gemeente Wetteren is volop bezig met signalisatie aan te brengen: een tiental centrumstraten worden binnenkort FIETSSTRATEN. De verbinding tussen de Scheldebrug en het station moet zo veel veiliger worden voor fietsers. Later meer info.

Dag van de leerkracht

Afstandsleren, differentiëren, “lives” geven, streamen, achterstanden wegwerken, motiveren, …

Dat is wat 2020 brengt voor onderwijsmensen in de hele wereld.

De kunst van het schakelen naar de onderwijsvorm  die op dat moment voor dat vak en

die leerlingen het beste en het meest haalbare is. En corona-proof natuurlijk.

En bovenal ook nog zorg dragen voor onze leerlingen: luisteren, (bij-)sturen, steunen, structuur geven…

Aan al die onderwijsmensen: een heel fijne dag. Respect voor wat jullie doen!

16 november scholen heropenen

  • Mondmasker verplicht op het hele schoolterrein.
  • Handhygiëne verzorgen : altijd ontsmetten bij het binnengaan in een gebouw/lokaal
  • Lokalen ventileren. In laagjes gekleed gaan is aangeraden, door het intensief ventileren zijn de lokalen niet altijd goed opgewarmd.
  • Op straat afstand houden, maximum 4 personen samen.

Biotoopstudie eerstes

In corona-tijden een biotoopstudie?

Het kon voor de eerstejaars omdat we ons terrein niet hoefden te verlaten. We konden immers naar de prachtige tuin naast onze sporthal, bij de buren van Schelderust.

Beestjes zoeken, plantjes herkennen, vijverwater onderzoeken, … meten is weten. En het weer was ons bijzonder gunstig gezind! Fotoreportage.